Nofoma 2021 – vi var där!

I dagarna går den nordiska logistikkonferensen Nofoma av stapeln, i år i digitalt format. Vi, eller i detta fall Fredrik Eng-Larsson, presenterade ett paper baserat på den konsumentdata som vi analyserat under året. Vi fick positiv respons och ser fram emot att jobba vidare med materialet för att få det publicerat i en vetenskaplig tidskrift. Snyggt jobbat, Fredrik! 

Halvvägs!

Ungefär halvvägs in i projektet så passade vi på att träffa Stadium och Apotek Hjärtat för att delge några av de resultat vi kommit fram till. Vi inledde med allmän debriefing och det är uppenbart att dessa träffa är bra inte bara för resultatspridning men även för utbyte av erfarenheter. Från projektets sida är vi ytterst tacksamma för den ökade förståelse för företagens utmaningar som vi får. Resultaten då? Jo, dels pratade vi om den hemsidescan vi gjort. Ett fascinerande resultat som diskuterades var de mång olika märkningarna, eller benämningarna, på de hållbara distributionsalternativ som idag erbjuds. Dels delade vi med oss av resultaten från konsumentdata, som visar att någon typ av klimatsmart märkning gör fraktvalet attraktivt för konsumenter. Det senare ska vi också presentera på konferens inom kort!