Nofoma 2021 – vi var där!

I dagarna går den nordiska logistikkonferensen Nofoma av stapeln, i år i digitalt format. Vi, eller i detta fall Fredrik Eng-Larsson, presenterade ett paper baserat på den konsumentdata som vi analyserat under året. Vi fick positiv respons och ser fram emot att jobba vidare med materialet för att få det publicerat i en vetenskaplig tidskrift. Snyggt jobbat, Fredrik! 

Posted in Allmän.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *