Datainsamling och databearbetning i full gång

Under hösten har Uni och Maria B fortsatt att samla in empiri via intervjuer med flera företag. Förutom insikter från de som direkt jobbar med att ta fram, eller försöker ta fram, hållbara distributionsalternativ, så har vi nu breddat till att också prata med hållbarhetsansvariga och personer inom andra delar av logistiken än just e-handelsdistribution. Så spännande! Materialet är nu under bearbetning och en artikel ska inom en hyfsat snar framtid skickas in till akademisk journal. I artikeln står barriärer i fokus, för genom att belysa de barriärer som finns för att kunna erbjuda hållbara distributionsalternativ så kommer vi förhoppningsvis närmare de lösningar som behövs för att minska miljöpåverkan från e-handelsdistributionen.

Posted in Allmän.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *