Kvalitetsdagen

Kul att få berätta om projektet för åhörare på Kvalitetsdagen idag! Kvalitetsdagen anordnas av avdelningen Logistik- och kvalitetsutveckling, dit också LiU-forskarna i projektet hör hemma. Kundfokus är viktigt inom kvalitetsutveckling och kunderna är ju absolut i fokus när vi pratar om klimatsmarta leveransalternativ i e-handeln. Idag pratade Uni och Maria B om utmaningarna från e-handelsföretagens perspektiv.

Snack med Trafikanalys

I dagarna har Uni och Fredrik, vid två olika tillfällen, pratat med utredare på Trafikanalys kring klimatsmart e-handelsdistribution. Vi delade med oss av projektets resultat, som input till det regeringsuppdrag kring mer hållbara leveransval vid e-handel som givits Trafikanalys. Här gör Trafikanalys ett jätteviktigt arbete och från projektets sida ser vi fram emot rapporten i juni. Vi hoppas och tror att våra resultat kan vara en av flera viktiga pusselbitar för att i slutänden lyckas uppnå klimatsmart, eller hållbar, e-handelsdistribution.