Artikel i Supply Chain Effect

Nu går det att läsa om resultat från projektet i Supply Chain Effect, nr. 4 2022. Vi skriver om barriärer för att få till stånd hållbara e-handelsleveranser, detta ur ett e-handlarperspektiv. Det finns många, så läs gärna! Ni hittar tidskriften här. Linköpings universitet gjorde sedan en artikel kopplad till Supply Chain Effect-artikeln och detta kan ni se mer om på LiUs sidor.