E-handel på CETIS nätverksträff

Idag besökte jag CETIS – Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan – när de hade nätverksträff i Norrköping. Jag fick förmånen att prata om klimatsmart (eller ej) e-handelsdistribution, och presenterade en del av resultaten från projektet. Åhörarna hade många funderingar och kloka insikter, så stort tack för ert bidrag! Vi konstaterade att e-handeln är ett bra sätt att nå ut till elever i grundskola och gymnasium, eftersom vi alla känner till vad e-handeln innebär. Från projektets sida hoppas vi på fortsatt samarbete med CETIS. Så tack för idag och på återhörande! /Uni 

Föreläsning på Vetenskapsdagen

Idag fick jag förmånen att presentera problemställningar och resultat för högstadie- och gymnasielärare på Vetenskapsdagen på LiU. Jättekul publik och vi hade många intressanta diskussioner. Många var eniga om att det borde vara lättare att göra rätt som konsument. Det finns dock en massa svårigheter, och vi diskuterade mycket kring problematiken att faktiskt lyckas erbjuda något trovärdigt och de facto hållbart för konsumenterna. Tack för idag, trevliga åhörare! //Uni

Artikel i Supply Chain Effect

Nu går det att läsa om resultat från projektet i Supply Chain Effect, nr. 4 2022. Vi skriver om barriärer för att få till stånd hållbara e-handelsleveranser, detta ur ett e-handlarperspektiv. Det finns många, så läs gärna! Ni hittar tidskriften här. Linköpings universitet gjorde sedan en artikel kopplad till Supply Chain Effect-artikeln och detta kan ni se mer om på LiUs sidor.

Lagerkoll och projektmöte

Tack Stadium för att vi idag fick besöka ert hypermoderna e-handelslager i Norrköping idag! Daniel Johansson från Stadium och Louise Blumenthal från Apotek Hjärtat var med, samt samtliga forskare från projektet. Vi hade också projektmöte där vi diskuterade en planerad artikel som alla kommer att vara en del av. Tack för idag! //Uni

Artikel inskickad!

I dagarna har vi skickat in en vetenskaplig artikel till journal. Artikeln identifierar ett antal olika barriärer som finns för att kunna erbjuda hållbara leveransalternativ till konsument. Metodmässigt utgår artikeln från fallstudier med tre olika e-handlare.
Vi håller tummarna för att artikeln ska mottas väl av journalen och att vi får chans att ta emot konstruktiva reviewkommentarer framöver. Akademiska publicering kan ta sin tid, men det är hur som helst kul att vara ett steg längre i processen mot en publikation!