Datainsamling och databearbetning i full gång

Under hösten har Uni och Maria B fortsatt att samla in empiri via intervjuer med flera företag. Förutom insikter från de som direkt jobbar med att ta fram, eller försöker ta fram, hållbara distributionsalternativ, så har vi nu breddat till att också prata med hållbarhetsansvariga och personer inom andra delar av logistiken än just e-handelsdistribution. Så spännande! Materialet är nu under bearbetning och en artikel ska inom en hyfsat snar framtid skickas in till akademisk journal. I artikeln står barriärer i fokus, för genom att belysa de barriärer som finns för att kunna erbjuda hållbara distributionsalternativ så kommer vi förhoppningsvis närmare de lösningar som behövs för att minska miljöpåverkan från e-handelsdistributionen.

Studentinteraktion

Idag fick jag (Uni) äran att föreläsa om E-handel och hållbara transporter för blivande civilingenjörer i energi, miljö, management (EMM). Äntligen en föreläsning på plats! Jag möttes av en härlig grupp studenter med många tänkvärda frågor. Hållbara e-handelstransporter är något som engagerar! Förhoppningsvis kommer nu ett nytt gäng att ha nytt perspektiv på transporterna nästa gång de handlar på nätet. Tack för dag, EMM!

Äntligen konferensresa!

I veckan har drog projektet till Umeå med Uni som representant på handelskonferensen NRWC (Nordic Wholesale and Retail Conference). Många intressanta presentationer besöktes och vi konstaterar att det finns många kopplingar mellan en hållbar e-handelsdistribution och andra typer av hållbarhet. Hållbarhetsmärkningar är en sådan, med likande utmaningar och potential. HELSMART presenterades också, med fokus på vilken interaktion som krävs för att kunna erbjuda hållbara distributionsalternativ. Off topic så noterades också en säl i Umeälven, vilket gav konferensen högsta betyg!

Nofoma 2021 – vi var där!

I dagarna går den nordiska logistikkonferensen Nofoma av stapeln, i år i digitalt format. Vi, eller i detta fall Fredrik Eng-Larsson, presenterade ett paper baserat på den konsumentdata som vi analyserat under året. Vi fick positiv respons och ser fram emot att jobba vidare med materialet för att få det publicerat i en vetenskaplig tidskrift. Snyggt jobbat, Fredrik! 

Halvvägs!

Ungefär halvvägs in i projektet så passade vi på att träffa Stadium och Apotek Hjärtat för att delge några av de resultat vi kommit fram till. Vi inledde med allmän debriefing och det är uppenbart att dessa träffa är bra inte bara för resultatspridning men även för utbyte av erfarenheter. Från projektets sida är vi ytterst tacksamma för den ökade förståelse för företagens utmaningar som vi får. Resultaten då? Jo, dels pratade vi om den hemsidescan vi gjort. Ett fascinerande resultat som diskuterades var de mång olika märkningarna, eller benämningarna, på de hållbara distributionsalternativ som idag erbjuds. Dels delade vi med oss av resultaten från konsumentdata, som visar att någon typ av klimatsmart märkning gör fraktvalet attraktivt för konsumenter. Det senare ska vi också presentera på konferens inom kort!