Uppstart efter semestern

Så var det då dags att dra igång projektet för hösten! Fredrik, Maria B och Uni hade snack om vad som ska hända framöver vad gäller konferenser, intervjuer, artikelskrivande och annat. Och på tal om artikelskrivande så hamnade fokus på en artikel till den nordiska logistikkonferensen Nofoma som går av stapeln om några veckor. Fredrik har gjort analyser av stora mängderkonsumentdata föra att se hur konsumentval påverkas av klimatsmarta fraktmöjligheter och detta kommer at presenteras på konferensen. Det ser vi fram emot!

Klimatsmart i e-handlarnas fraktväljare? Vi har kollat!

I dagarna har vi analyserat resultatet av en genomgång av drygt 50 av Sveriges e-handlare för att se vad de erbjuder för fraktalternativ i check-outen på sina websidor. Vi har helt enkelt låtsats att handla, men avbrutit innan betalning skett. Ett av de mönster vi kan se är att en e-handlare i snitt erbjuder 4 olika fraktalternativ och att 38 av 55 företag har ett förvalt alternativ i check-outen. Tio av företagen har minst ett fraktalternativ som är miljömärkt, men dessa märkningar är inkonsekventa och svåra att greppa som konsument. Mer resultat finns och vi ser fram emot att delge dem framöver!

Koll på checkouter

I dagarna har vi färdigställt datainsamlingen till vår genomgång av hemsidor som är en del av projektet. Vi har “windowsshoppat”, alltså låtsas beställa produkter online för att se vilka distributionsalternativ som dyker upp i checkouten hos e-handlarna. Vi har stoppat där och alltså inte köpt hem alla dessa varor, vilket kanske är värt att veta.

Analyser av det vi hittat är planerade inom kort. Hittills kan vi säga att flera e-handlare numera har något alternativ som är “miljöstämplat” – en klar ökning från en liknande undersökning som gjordes på Linköpings universitet för något år sedan. Fortfarande är det dock många e-handlare som inte erbjuder några miljöalternativ. Vi konstaterar också att det inte finns någon gemensam terminologi eller stringens i alternativen mellan e-handlare, utan det verkar vara upp till respektive e-handlare att bestämma. Detta ligger i linje med de samtal vi har haft med e-handlare, men blir desto mer uppenbart i denna typ av bredare kartläggning. Mer analyser kommer framöver!

Projektavstämning

Så härligt att få träffa forskargänget i projektet idag igen för en uppdatering! Många saker är i pipen: artikelskrivande, intervjuer, analys av konsumentdata och analys av “läget” i svenska e-handlares checkouter. Vi ser fram emot att få dela resultat i takt med att de blir färdiga.

Erfarenhetsutbyte och forskarinput i workshop

Äntligen var det idag dags för en workshop där båda de företag som är kopplade till HELSMART var med. Daniel Johansson från Stadium och Kaj Jones från Apotek Hjärtat delade frikostigt med sig av högaktuella utmaningar med att kunna erbjuda klimatsmarta leveranser till konsument. Båda företagen jobbar aktivt med frågan och det blev uppenbart att det händer mycket på området. Vi från forskarsidan är så tacksamma att få ta del av Stadiums och Apotek Hjärtats pågående arbete. Samtidigt kunde båda företagen ta del av varandras arbete och därmed inspireras och dra lärdomar från varandra. Vi ser fram emot fler liknande träffar framöver i projektet!