Lagerkoll och projektmöte

Tack Stadium för att vi idag fick besöka ert hypermoderna e-handelslager i Norrköping idag! Daniel Johansson från Stadium och Louise Blumenthal från Apotek Hjärtat var med, samt samtliga forskare från projektet. Vi hade också projektmöte där vi diskuterade en planerad artikel som alla kommer att vara en del av. Tack för idag! //Uni

Artikel inskickad!

I dagarna har vi skickat in en vetenskaplig artikel till journal. Artikeln identifierar ett antal olika barriärer som finns för att kunna erbjuda hållbara leveransalternativ till konsument. Metodmässigt utgår artikeln från fallstudier med tre olika e-handlare.
Vi håller tummarna för att artikeln ska mottas väl av journalen och att vi får chans att ta emot konstruktiva reviewkommentarer framöver. Akademiska publicering kan ta sin tid, men det är hur som helst kul att vara ett steg längre i processen mot en publikation!

Inspiration till pågående samarbete

Idag fick vi (Uni och Maria B) äran att presentera projektets resultat för ett varuägande företag och ett logistikföretag som jobbar tillsammans för en mer hållbar logistik. Jättekul att få höra synpunkter från båda företagen i samma forum och de resultat som togs upp mottogs väl. Förhoppningsvis kunde vi inspirera till nya idéer och vi är också tacksamma för input som gavs till projektet. Tack för idag, båda företagen!

Kvalitetsdagen

Kul att få berätta om projektet för åhörare på Kvalitetsdagen idag! Kvalitetsdagen anordnas av avdelningen Logistik- och kvalitetsutveckling, dit också LiU-forskarna i projektet hör hemma. Kundfokus är viktigt inom kvalitetsutveckling och kunderna är ju absolut i fokus när vi pratar om klimatsmarta leveransalternativ i e-handeln. Idag pratade Uni och Maria B om utmaningarna från e-handelsföretagens perspektiv.

Snack med Trafikanalys

I dagarna har Uni och Fredrik, vid två olika tillfällen, pratat med utredare på Trafikanalys kring klimatsmart e-handelsdistribution. Vi delade med oss av projektets resultat, som input till det regeringsuppdrag kring mer hållbara leveransval vid e-handel som givits Trafikanalys. Här gör Trafikanalys ett jätteviktigt arbete och från projektets sida ser vi fram emot rapporten i juni. Vi hoppas och tror att våra resultat kan vara en av flera viktiga pusselbitar för att i slutänden lyckas uppnå klimatsmart, eller hållbar, e-handelsdistribution.