Closer-event om hållbar e-handel

Closer, en samlingsplats för intressenter inom transporteffektivitet, anordnade idag ett round-table event om hållbar e-handel. En trevlig tillställning där bland annat representanter från e-handlare, logistikföretag, kommuner och akademi var delaktiga. Att det finns utmaningar att ta sig an står glasklart, men det finns även ett driv och en vilja att komma framåt. Vi lyfte från projektets sida det här med konsumentperspektivet och vikten av att informera konsumenter för att möjliggöra klimatsmarta val. Detta kommer in som en viktig kugge bland många andra för att övervinna de utmaningar som finns.

Vårens uppstart

Så här i slutet av veckan var det dags för årets första projektmöte. Så kul att få ses i digitala världen, stämma av, uppdatera, planera och ha trevligt! Vi noterar att projektet rullar på, med konferensartikel inskickad av Uni och Maria B, journalartikel inskickad av Fredrik med kollegor, samt en hel del andra avklarade aktiviteter som går att läsa om i tidigare inlägg. I vår ser vi fram emot fördjupat samarbete med våra fallföretag och att få sätta tänderna i kvantitativ data för att förstå konsumenterna bättre. Vi hoppas på en informationsrik och spännande vår!

Mot Euroma Sustainability Forum i mars!

Så kul att vi nu fått in vår konferensartikeln till Euroma Sustainability Forum! Titeln är “Exploring barriers to offering environmentally sustainable distribution to consumers”, skriven av Uni och Maria B. Artikeln handlar kortfattat om vilka barriärer som gör att det är så komplext att kunna erbjuda miljösmarta distributionsalternativ till konsumenter. Konferensen organiseras av Excelia Business School i La Rochelle i Frankrike, men vi kommer att få hålla os i Sverige och presentera i digitalt format. Kul hur som helst att få berätta om vad vi kommit fram till så långt!

Projektet har nu presenterat de första delresultaten!

Fredrik har tillsammans med kollegor vid Stockholms universitet tagit fram statistiska metoder för att analysera data över hur kunder beter sig i checkouten. Dessa modeller kan användas för att få en djupare förståelse för vad kunder verkligen värderar. Man kan därmed nå långt djupare än A/B-tester, och få en mer rättvisande bild än genom enkäter. Studien är den första i sitt slag och arbetet kommer ligga till grund för fler analyser inom projektet.

I rapporten som nu presenteras (ett s.k. Working Paper som ännu inte granskats) analyserar Fredrik m.fl. data från 28 ehandlare för att förstå vilka leveransalternativ som kunder föredrar när. Hur samspelar t.ex. pris, ledtid, och bekvämlighet i kundens val? Hur skiljer sig kunder i stad och på landsbygden? Vilka kunder föredrar upphämtning jämfört med hemleverans? Och hur har kundernas preferenser ändrats av coronapandemin?

I rapporten visar författarna att även om pris och ledtid är viktigt, så är bekvämlighet ofta helt avgörande, och detta tar sig många uttryck beroende på vara och kund. T.ex. är kunder beredda att betala 30 kr mer för hemleverans om de inte behöver anpassa sig efter leveransfönster. Och generellt föredrar man uthämtning från boxar snarare än utlämningsställen där man ofta får stå i kö och anpassa sig efter öppettider. Författarna ser också ett skifte i preferenser under pandemin, när allt fler börjat näthandla: hemleveranser har blivit mer populära, och leveransalternativ som inte levererar det de utlovar (t.ex. brevlådeleverans) har minskat i popularitet.

Rapporten finns snart tillgängligt för nedladdning – mer information fås genom att kontakta Fredrik (fredrik.englarsson@sbs.su.se).

Konsumentbeteendet – hur ska vi analysera?

Så härligt att prata olika analysspår med hela forskargruppen så här lagom innan jul! Idag diskuterades olika sätt vi ta oss an en stor mängd data för att förstå mer om hur konsumenter beter sig i checkouten hos e-handlare. Hur viktigt är det att alternativ är förvalda? Hur högt värderas hållbara alternativ? Kan man dela upp konsumenterna i olika grupper för att förstå mer om hur de respektive grupperna beter sig? Dessa och många andra frågor ställde vi oss under förmiddagen. Fredrik är ansvarig för analyserna av den stora mängd kvantitativ data vi har. Vi ser fram emot nytt diskussionsmöte i januari innan de faktiska analyserna drar igång i vår!