Hållbar distribution i e-handeln: Hur kan klimatsmarta leveransalternativ underlättas?

Syftet med projektet är att ta fram kunskap om hur e-handlare kan utforma och presentera klimatsmarta leveransalternativ till konsumenter för att minimera klimatpåverkan från e-handelsdistributionen, och på sätt bidra till ett fossilfritt samhälle. Målet med projektet är att ta fram underlag för att kunna utforma klimatsmarta leveransalternativ för e-handelsdistribution, med avsikt att öka möjligheten för konsumenter att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser.

Projektet består av forskare från Linköpings Universitet och Stockholms Universitet.

Projekt tid

2019-2022