Att bli en yrkesarbetare – yrkeselevers upplevelser. HELIX-seminarium den 1 juni.

Postad i: Allmän den 28 April, 2021 av jasma02

Välkommen till HELIX-seminarium den 1 juni där Lisa Ferm, doktorand i sociologi med inriktning mot arbete och arbetsliv, presenterar sin doktorsavhandling.

I sin avhandling fokuserar Lisa Ferm på frågor som rör hur yrkeselever på gymnasiet skapar en yrkesidentitet som industriarbetare och vad det är som gör att de lockas till yrket och väljer att stanna kvar. Seminariets fokus kommer att ligga på hur industrielever formar sin yrkesidentitet under arbetsplatsförlagt lärande. Elevers strategier för att passa in på arbetsplatsen kommer att presenteras, liksom deras lärandebanor och sätt att hantera olika typer av kunskap. Lisa kommer även specifikt att tala om tjejerna på industriprogrammet och deras strategier för att forma en yrkesidentitet i en mansdominerad bransch. Lisa lägger fram sin avhandling den 21 maj.

Tid: Den 1 juni klockan 10.00-12.00
Plats: Zoom (Zoomlänk skickas ut efter anmälan)
Anmälan: Senast den 28 maj till madeleine.nyberg@liu.se


 


Pandemins effekter i arbetslivet. Café HELIX den 5 maj

Postad i: Allmän den 20 April, 2021 av jasma02

Välkommen till Café HELIX den 5 maj där vi berättar mer om forskningsprojektet SPIN-OFF. Projektet handlar om förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö vid snabba svängningar i pandemins kölvatten. Vi presenterar resultat från den inledande studien som genomfördes i vintras med flera av HELIX partners och öppnar sedan upp för diskussion kring utmaningar när vi nu tar staplande steg mot det nya normala.

Vi som bedriver forskningen i projektet är Ulrika Harlin, Martina Berglund, Andreas Wallo och Mattias Elg

Tid: Den 5 maj klockan 13.00
Plats: Zoom (Zoomlänk skickas ut efter anmälan)
Anmälan: Senast den måndag 3 maj till madeleine.nyberg@liu.se


 


HELIX medverkar i ett Vinnovastött samverkansprojekt för egenmonitorering av cancer.

Postad i: Allmän den 8 April, 2021 av jasma02

Tillsammans med Region Jönköpings Län, Region Västerbotten, Linköpings Universitet, Lif och ScientificMed har Tamro beviljats finansiering av Vinnova för att stärka egenmonitoreringen inom cancervården. I projektet kommer vi att skapa interaktivitet mellan patient och slutenvård för att förbättra cancerpatientens autonomi och trygghet och möjliggöra en effektivare vård.

Länk till pressmeddelandet här: PACE – ett samverkansprojekt för bättre hälsa


 


Det är vad du gör som räknas! Vad kan ett beteendepsykologiskt perspektiv tillföra en organisation i denna utmanande tid? HELIX-seminarium den 11 maj.

Postad i: Allmän den 1 April, 2021 av jasma02

Välkommen till HELIX-seminarium den 11 maj med Magnus Stalby från Psykologpartners!

Utifrån aktuell forskning och praktik kommer Magnus presentera sina tankar om hur man kan arbeta med verksamhetsutveckling för att skapa hållbara, hälsosamma och innovativa organisationer.

Magnus Stalby är affärsområdeschef och en av grundarna till Psykologpartners, ett Linköpingsbaserat konsultföretag som grundades för 20 år sedan. Magnus är legitimerad psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi och har förutom sin bakgrund som entreprenör arbetat som konsult med dessa frågor i många år.

Tid: Den 11 maj klockan 10.00-12.00
Plats: Zoom (Zoomlänk skickas ut efter anmälan)
Anmälan: Senast den 7 maj till madeleine.nyberg@liu.se


 


Ledarskap på distans – hur påverkas medarbetares hälsa och prestation? HELIX-seminarium den 27 april.

Postad i: Allmän den 24 March, 2021 av jasma02

Välkommen till HELIX-seminarium den 27 april med HELIX-forskarna Andreas Wallo och Daniel Lundqvist.

Under den rådande pandemin har många organisationer ställt om till distansarbete. Chefer och medarbetare i organisationer har på kort tid varit tvungna att hitta nya former för samarbete och kommunikation via digitala kanaler. Det finns också flera skäl att tro att distansarbetet kan bli ett vanligt inslag även efter pandemin. I den pågående debatten lyfts många fördelar och nackdelar med distansarbete och det spekuleras kring vilka de långsiktiga konsekvenserna kan bli. Problemet är dock att det saknas systematiskt sammanställd kunskap om vad den tidigare forskningen inom område visar.

På uppdrag av Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd genomför därför nu Daniel Lundqvist och Andreas Wallo en kunskapsöversikt som syftar till att sammanställa och syntetisera tidigare forskning om hur chefer och ledare kan främja medarbetares välbefinnande och möjligheter att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt när ledare och medarbetare endast ses på distans via digitala och tekniska hjälpmedel. Arbetet med översikten pågår, men under seminariet presenteras preliminära resultat och slutsatser.


Tid: Den 27 april klockan 13.00-15.00
Plats: Zoom (Zoomlänk skickas ut efter anmälan)
Anmälan: Senast den 23 april till madeleine.nyberg@liu.se


 


Sök i bloggen

Sidor

Kategorier

Mest bloggat omArkiv

MetadataDetta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Linköpings universitet. Se även Policy för www-publicering vid Linköpings universitet.

This is a personal www page. Opinions expressed here do not represent the official views of Linköpings universitet. Please refer to Linköpings universitets wwwpolicy.HELIX blogg drivs av WordPress