Inbjudan till HELIX konferens 15–16 november

Postad i: Allmän den 12 May, 2022 av jasma02

Välkommen till HELIX konferens med temat Förändringskraft för hållbar utveckling!

Den 15-16 november är Du välkommen till två heldagar på Konsert & Kongress i Linköping som vi kommer att fylla med en mängd spännande och intressanta aktiviteter för att markera att HELIX Competence Centre nu går mot sitt slut. Vi törs lova några riktigt intressanta och spännande dagar. Fika, lunch och konferensmiddag ingår i konferensavgiften.

För anmälan och mer information besök vår hemsida: https://liu.se/forskning/helix-konferens-2022

Frågor? Kontakta madeleine.nyberg@liu.se

Varmt välkommen!

HELIX ledningsgrupp 


 


HELIX bidrar till Sveriges försvarsförmåga!

Postad i: Allmän den 11 May, 2022 av jasma02

Nu är nya utgåvan av Försvarsmaktens lärobok i pedagogik ute, ”Lärobok Pedagogiska grunder, 2022”, där HELIX-forskarna Jason Martin, Andreas Wallo, Mattias Elg och Per-Erik Ellström har varit medförfattare i två kapitel i boken. Det ena kapitlet handlar om kompetens och det andra kapitlet fokuserar på hur individer, grupper och organisationer lär.

Vi är väldigt glada att ha varit en del av detta projekt och vill rikta ett stort tack till redaktörerna Mikael Gudmundsson och Mikael Lindholm vilka har möjliggjort detta!

Klicka på bilden eller följ denna länk: https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/publikationer/l-pedgr-2022.pdf


 


Ledarskap på distans – erfarenheter från tre forskningsprojekt under pandemin. HELIX-seminarium den 7 juni!

Postad i: Allmän den 3 May, 2022 av jasma02

I en tid när pandemin börjat att släppa sitt grepp är det många organisationer som diskuterar hur den framtida arbetsplatsen skall styras och ledas. Hur ska de erfarenheter som gjorts under pandemin med avseende på distansarbete och ledarskap på distans föras vidare?

I HELIX har vi i flera sammanhang studerat dessa frågor och i det här seminariet kommer Daniel Lundqvist och Andreas Wallo att berätta om erfarenheter från tre forskningsprojekt. Två av projekten bygger på data som samlats in genom intervjuer och enkäter och ett av projekten består av en kunskapsöversikt som täcker tidigare forskning om ledarskap som främjar medarbetares välbefinnande och arbetsprestationer när arbetet bedrivs på distans hemifrån. Projekten finansieras av Forte och AFA Försäkring.

Under seminariet kommer Daniel och Andreas att försöka överblicka detta forskningsfält och dra några slutsatser om vad ledarskap på distans innebär. Förhoppningen är också att det blir intressanta diskussioner om det framtida arbetslivet där olika former av distansarbete ses som naturliga inslag och dess konsekvenser för ledarskap och personalledning. Vi välkomnar inspel från deltagarna om hur ni arbetat och avtalat om distansarbete i era respektive organisationer och om ni har några bra tips och idéer att dela med er av.

Tid: Den 7 juni klockan 13.00-15.00
Plats: Zoom
Anmälan: Med mail senast den 6 juni till madeleine.nyberg@liu.se
Zoom-länk skickas till alla anmälda.

    .     

                      Andreas Wallo och Daniel Lundqvist


 


Beredskap för förändrade kompetensbehov – möjligheter och hinder för kompetensomställning, HELIX-seminarium den 6 april.

Postad i: Allmän den 14 March, 2022 av jasma02

Välkommen till HELIX-seminarium den 6 april som handlar om beredskap för ökade kompetensbehov!

En arbetsmarknad präglad av ökad digitalisering, automatisering, globalisering och urbanisering ställer både individer och verksamheter inför nya möjligheter och utmaningar. Ett flexibelt utbildningsutbud är en förutsättning för att möta de behov som en arbetsmarknad i ständig förändring ger upphov till. I det här HELIX-seminariet presenterar Maria Bond ett projekt som inriktats mot att utifrån olika perspektiv belysa statens roll för att underlätta näringslivets framtida kompetensförsörjning. I fokus är insatser för att stödja kompetensutveckling och lärande. Projektet har genomförts vid Tillväxtanalys (myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser) som studerar politikens effekter för näringslivets utveckling och har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik.

Projektet har byggt på fyra studier som finns publicerade som delrapporter och i seminariet lyfter Maria erfarenheter från en övergripande, reflekterande rapport (Rapport 2022:01) som nyligen publicerats. Innan seminariet kan ni ta del av rapporterna via Tillväxtanalys hemsida:
https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer–seminarier/alla-publikationer.html

Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av att diskutera framtidens kompetensförsörjningsfrågor och behov av ny kunskap inom detta viktiga område.

Tid: Den 6 april klockan 13.00-15.00
Plats: Zoom
Anmälan: Med mail senast den 4 april till madeleine.nyberg@liu.se
Zoom-länk skickas till alla anmälda.


 


Forskaren som människa – om forskningens inre liv, HELIX-seminarium den 6 maj!

Postad i: Allmän den 2 March, 2022 av jasma02

HELIX och FALF samarrangerar ett seminarium i Norrköping om forskaren som människa tillsammans med Stefan Svallfors, professor i sociologi och forskare vid Institutet för framtidsstudier.

 

Forskaren är också människa. Det är ett självklart men likväl undanskuffat påstående, intimt förbundet med forskarlivets glädje och elände. Det handlar om fundamentala men sällan omtalade inslag i vardagslivet, som vilken roll känslor, engagemang och sociala relationer har för forskningens inre liv.
Från den individuelle forskaren, över forskningsteamets ”mikrokosmos”, till den bredare omgivning i vilken forskning blir till, gör sig människan påmind. I den nyligen utkomna The Inner World of Research (2020) – som baserar sig på autobiografiskt material och intervjuer med forskare, författare, konstnärer och musiker – djupdyker Stefan Svallfors i kreativitetens mysterier. Här ryms glädjen och frustrationen i att samarbeta, men också den roll som rädsla, ilska och uttråkning har i forskarens och forskningens inre liv. Vad gör denna mänskliga faktor med vår förståelse av vetenskapen?

Tid: Den 6 maj klockan 13.00-15.00
Plats: Norrköping. Lokal meddelas till anmälda vid ett senare tillfälle
Anmälan: Med mail senast den 22 april till madeleine.nyberg@liu.se. Ange namn, organisation och eventuella kostpreferenser.


 


Sök i bloggen

Sidor

Kategorier

Mest bloggat omArkiv

MetadataDetta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Linköpings universitet. Se även Policy för www-publicering vid Linköpings universitet.

This is a personal www page. Opinions expressed here do not represent the official views of Linköpings universitet. Please refer to Linköpings universitets wwwpolicy.HELIX blogg drivs av WordPress