Hur kan förändringsarbete för grön omställning stöttas av program i organisationer? Café HELIX den 11 november

Postad i: Allmän den 6 October, 2021 av jasma02

Välkommen till Café HELIX den 11 november där vi samtalar om grön omställning i organisationer utifrån ett nytt forskningsprojekt vid HELIX. Mer precist diskuterar vi hur grön omställning kan stöttas av program samt hur förändringsarbetet kan bedrivas. Vi inleder med en kort presentation, därefter formar deltagarnas frågor samtalet.

Vi som presenterar är Universitetslektor Agneta Halvarsson Lundkvist (LiU), Professor Olof Hjelm (LiU) och Gästprofessor Jörgen Eklund (LiU).

Tid: Den 11 november klockan 15.00-16.00
Plats: Zoom (Zoomlänk skickas ut efter anmälan)
Anmälan: Senast den 9 november till madeleine.nyberg@liu.se


 


Kan lokal välfärdspolitik inspireras av basinkomst? HELIX-seminarium den 18 november.

Postad i: Allmän den 4 October, 2021 av jasma02

Välkomna till ett seminarium som handlar om möjligheter att genomföra basinkomstinspirerade interventioner i svensk kontext. Vid seminariet presenteras resultat från en ny kunskapssammanställning, där erfarenheter från experiment med basinkomst i olika länder sammanfattas. Särskilt fokus ligger på resultat avseende arbetsmarknadsdeltagande och psykisk hälsa. Vi diskuterar också om olika interventioner inspirerade av basinkomst skulle kunna genomföras i svenska kommuner.

Seminariet sker 18 november kl. 9-11, i HELIX lokaler på Campus Valla, Linköpings universitet. Medverkan är gratis, och fika ingår. Det är möjligt att följa seminariet även online.

Vid seminariet medverkar rapportförfattarna, Anna-Carin Fagerlind Ståhl och Christian Ståhl. Anna-Carin Fagerlind Ståhl är arbetsmiljöforskare med bakgrund som psykolog. Hennes forskning har fokuserat på förutsättningar för välbefinnande och risker för psykisk ohälsa i arbetet. Christian Ståhl är professor i sociologi och forskar om arbete, arbetsliv och välfärdssystem. Han är en av forskningsledarna vid HELIX.

Länk till rapporten: Interventioner inspirerade av basinkomst: Förutsättningar i lokal välfärdspolitik och förväntade effekter på livskvalitet och arbetsmarknadsdeltagande

Tid: Den 18 november klockan 09.00-11.00
Plats: HELIX-lokaler på bottenvåningen i Key-huset på Campus Valla, Linköpings universitet. Seminariet streamas även online för de som inte kan delta på plats.
Anmälan: Senast den 8 november till madeleine.nyberg@liu.se. Ange om du kommer fysiskt eller deltar online.


 


Ny HELIX-rapport om interventioner inspirerade av basinkomst

Postad i: Allmän den 14 September, 2021 av jasma02

I en ny HELIX-rapport undersöker Anna-Carin Fagerlind Ståhl och Christian Ståhl förutsättningarna för och de förväntade effekterna av att utveckla interventioner inspirerade av basinkomst i den lokala välfärdspolitiken. Rapporten fokuserar främst på hur samordningsförbund och kommuner kan använda kunskap från tidigare experiment med basinkomst för att utveckla nya arbetssätt för att främja arbetsmarknadsdeltagande och livskvalitet.

Rapporten kommer också att presenteras på ett HELIX-seminarium den 18 november kl. 9-11. Separat inbjudan till seminariet kommer senare i höst, men boka gärna in tiden om du är intresserad av att veta mer.

För att ladda ner artikeln klicka här: Interventioner_inspirerade_av_basinkomst_Helix 21_003

 

 


 


Inbjudan med program till HELIX-dagen den 19 oktober!

Postad i: Allmän den 10 September, 2021 av jasma02

Den 19 oktober anordnas den årliga HELIX-dagen. Även i år kör vi helt digitalt på Zoom!

Vi har i vanlig ordning ett späckat program med spännande presentationer av forskning och utvecklingsarbete i organisationer. Vi kommer att få rapporter från projekt som går mot sitt slut, men också inspel från mer nystartade projekt.
Vi är särskilt glada att presntera Kristina Palm som keynote-föreläsare. Kristina är docent i industriell arbetsvetenskap och är verksam vid Karlstads universitet och Karolinska institutet. I sin keynote lyfter Kristina erfarenheter och exempel från ett forskningsprojekt om Covid-19:s effekter på arbetsmiljön i digitalt medierat distansarbete. Missa inte det

För program och mer information klicka här: HELIX-dagen 2021 Inbjudan och program

Anmälan till madeleine.nyberg@liu.se senast den 14 oktober.

Välkommen!


 


Strategisk kompetensförsörjning för ett hållbart arbetsliv. Café HELIX den 6 oktober

Postad i: Allmän den 7 September, 2021 av jasma02

Välkommen till Café HELIX den 6 oktober där vi berättar om rapporten ”Strategisk kompetensförsörjning för hållbart arbetsliv: En kunskapsöversikt och analys av utvalda ESF-projekt”.
Rapporten är framtagen på uppdrag av Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv, en samverkan mellan Svenska ESF-rådet och Forte. Vid detta café presenteras vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att nå framgångsrik kompetensutveckling samt erfarenheter från genomförda projekt.

Rapporten är skriven av Charlotte Wikholm och Caroline Jarebrant från Swerea IVF (numera RISE) samt Gun Sparrhoff, Andreas Wallo och Henrik Kock från HELIX.

Tid: Den 6 oktober klockan 15.00
Plats: Zoom (Zoomlänk skickas ut efter anmälan)
Anmälan: Senast den 4 oktober till madeleine.nyberg@liu.se


 


Sök i bloggen

Sidor

Kategorier

Mest bloggat omArkiv

MetadataDetta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Linköpings universitet. Se även Policy för www-publicering vid Linköpings universitet.

This is a personal www page. Opinions expressed here do not represent the official views of Linköpings universitet. Please refer to Linköpings universitets wwwpolicy.HELIX blogg drivs av WordPress