Arkiv för January, 2018

HELIX på Kick-off för centrumbildningar på Vinnova 25 januari 2018

Postad i kategorin: Allmän den 29 January, 2018

HELIX var ett av 18 forskningscenter som deltog på Vinnovas kick-off för centrumbildningar. HELIX verksamhet stack ut bland övriga center, som hade mer fokus på teknikutveckling och Life Science-området. Dagen bestod bl a av en kavalkad av presentationer av de olika forskningscentren och erfarenheter från tidigare erfarna centrumledare och styrelseordförande. Vi hade också workshops kring hur man leder och organiserar kompetenscentrum och integration av jämställdhetsaspekter. En fullspäckad dag med erfarenhetsutbyte och idéer för fortsatt arbete inom HELIX! 

 Martina, Henrik och Mattias


 

HELIX-projekt kartlägger sjukskrivningsprocesser

Postad i kategorin: Forskningsprojekt den 25 January, 2018

I ett pågående projekt som drivs av Christian Ståhl är syftet att kartlägga sjukskrivnas kontakter med vård, Försäkringskassan och arbetsgivare under sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser. I projektet följs personer under ett år genom korta enkäter och intervjuer. Målet är att projektet ska bidra med kunskap om hur processerna går till, vilka kontakter sjukskrivna har och vilket stöd de får, vilket kommer att användas för att utveckla dessa processer. Projektet finansieras av Försäkringskassan och drivs med stöd av HELIX.

Rekrytering av deltagare pågår just nu, där det enda kriteriet för att kunna delta är att personen har varit sjukskriven i max 6 veckor. Om detta stämmer in på personer i din verksamhet, eller på dig själv, kontakta Christian Ståhl för mer information om deltagandet!


 

HELIX presenterar forskning på PIN-C

Postad i kategorin: Allmän den 17 January, 2018

Under tre intensiva dagar har HELIX ledningsgrupp deltagit på den internationella konferensen PIN-C (Participatory Innovation Conference). I år arrangerades den av våra kollegor på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Ett stort tack till arrangören för ett föredömligt och inspirerande event! Arrangemanget skilde sig från andra konferenser genom lite nya former och arbetssätt. Särskilt bra blev det då vi deltog i ett specifikt track om interaktiva forskningsmetoder och gemensam kunskapsbildning. Här fick vi möjlighet att under fyra sessions fördjupa oss i olika aspekter som olika forskarroller, typer av gemensam kunskapsbildning, hur vi mäter effekter av forskningen och vilka behov av utveckling som identifierats. Vi bidrog också med ett paper om hur HELIX jobbar med interaktiv forskning för hållbar utveckling i organisationer.

Vårt arbete togs emot väl och den interaktiva forskningsmodellen som tagits fram inom ramen för HELIX refererades flitigt av forskare från andra lärosäten under konferensen. Speciellt roligt var det att Andrew Van de Ven, Professor Emeritus, University of Minnesota, hade plockat upp modellen i sin keynote. Van de Ven gjorde en lysande presentation av det arbete han kallar Engaged Scholarship, som har många likheter med de interaktiva forskningsmodeller vi använder. Vi fick god inblick i hur Engaged scholarship knyter an forskning och praktik till olika faser i forskningsprocessen. För den som är intresserad finns en guldgruva att ösa ur. Allt material som Van de Ven använder i sin kurs på University of Minnesota finns upplagd på hans hemsida (https://sites.google.com/a/umn.edu/avandeven/course-websites/mgmt-8101-theory-building-and-research-design).

Vi konstaterar att det finns behov att förtydliga och utveckla begreppen och modeller inom den interaktiva forskningen. Hur skiljer sig vår forskning från andra former av gemensam kunskapsbildning? Hur kan vi förstå vikten av den interaktiva forskningen utifrån forskningens olika faser? Dessa och andra frågor tar vi med oss.

Mattias, Martina, Henrik, Andreas


 

Du tittar just nu i HELIX bloggs arkiv för January, 2018.

Sök i bloggen

Sidor

Kategorier

Mest bloggat omArkiv

MetadataDetta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Linköpings universitet. Se även Policy för www-publicering vid Linköpings universitet.

This is a personal www page. Opinions expressed here do not represent the official views of Linköpings universitet. Please refer to Linköpings universitets wwwpolicy.HELIX blogg drivs av WordPress