Arkiv för February, 2018

HELIX-nytt

Postad i kategorin: Allmän den 20 February, 2018

Hej!

Nu har det kommit ett nytt nummer av nyhetsbrevet!

 


 

HELIX på AFoU dialogseminarium

Postad i kategorin: Allmän den 15 February, 2018

HELIX och Swerea IVF har tagit initiativ till och driver nätverket AFoU (Arbetsplatsnära FoU) som verkar för konkurrenskraft och utveckling genom goda arbetsförhållanden.

AFoUs årliga dialogseminariet hölls denna gång på LO-borgen med medverkande parter och intressenter för svenskt arbetsliv. Under temat ”Strategiska satsningar, möjligheter och framtida behov” presenterade Irene Wennemo, Arbetsmarknadsdepartementet, regeringens arbetsmiljöstrategi i praktiken och Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet, lyfte behovet av samarbete för att nå friska arbetsplatser. Parterna LO, SKL, Svenskt Näringsliv, Saco och TCO beskrev sina prioriterade FoU-behov. Ewa Ställdal, gjorde också en presentation av den nya myndigheten för Arbetsmiljökunskap och dess roll och möjligheter.

Det var en dag med många inspel och engagemang från de medverkande. HELIX bidrog på flera sätt. Mattias Elg delade med sig av praktiska erfarenheter från kunskapsbyggande genom interaktiv samverkan mellan forskning och praktik och Henrik Kock lyfte tillsammans med Per Norlander, Sveriges Ingenjörer, vikten av kompetensutveckling för hållbart arbetsliv och innovationskraft. Vi fick också ta del av nya arbetssätt och metoder för social och organisatorisk arbetsmiljö från samverkansprojekt mellan Sundsvalls Kommun och KTH-forskare. Dagen avslutades med panelsamtal mellan AFA Försäkring, Vinnova, Forte, Svenska ESF-rådet och publiken samt slutord från SKL och Sveriges Ingenjörer.

Ett samlat intryck från dagen är utan tvekan att den här typen av arrangemang är mycket givande. I dialogform träffas representanter från centrala aktörer på arbetsmarknaden (företag, offentlig verksamhet, fack samt politiker). Hur ofta sker det egentligen? Förmodligen alltför sällan. Arrangemang av den här typen ger möjligheter till givande möten, kontakter och nätverksbyggande – inte minst eftersom de viktigaste aktörerna finns i rummet!


 

HELIX-projekt presenteras i AFoUs folder

Postad i kategorin: Allmän den 9 February, 2018

Flera av HELIX forskningsprojekt presenteras i AFoUs nya inspirationsfolder. Här hittar du också annan aktuell och mycket intressant forskning från nätverkets medlemmar.

 


 

Välkommen till Kvalitetsdagen 2018

Postad i kategorin: Allmän den 8 February, 2018

Kvalitetsdagen är en årlig konferens som flera av forskarna i HELIX medverkar i. I år går konferensen av stapeln den 13 mars på Kårhuset Kollektivet i Linköping.

Vill du veta mer om de stora kvalitetsfrågorna och dess betydelse för den framtida utvecklingen inom området? Årets tema, ”Framtidens kvalitetsutmaningar”, sätter fokus på aktuella utmaningar inom kvalitet- och verksamhetsutveckling, vad vi gör för att möta dessa och hur vi gemensamt kan driva forskningen framåt. Vi erbjuder en halvdag med inspirerande föredrag från näringsliv, offentlig verksamhet och aktuell forskning.

Mer information och program finns på hemsidan https://liu.se/forskning/kvalitetsdagen

Anmälan görs här.

 

Välkommen önskar

Avdelningen för Logistik- och kvalitetsutveckling vid LiU och SFK Öst

Magdalena Smeds, projektledare

magdalena.smeds@liu.se


 

HELIX-seminarium med Emanuel Åhlfeldt

Postad i kategorin: Allmän den 2 February, 2018

Välkommen till HELIX-seminarium med tema ”Hållbart utvecklingsarbete inom vården och omsorgen om äldre” den 16 februari!

En stor mängd utvecklingsprojekt bedrivs i både privat och offentlig verksamhet. Detta seminarium handlar om hur resultat och kunskap från temporära utvecklingsprojekt kan integreras i den ordinarie verksamheten i offentliga organisationer och bidra till långsiktiga effekter med ett värde för brukarna, organisationen och de anställda.

Seminariet leds av Emanuel Åhlfeldt som disputerat vid HELIX Competence Centre och som nu är verksam vid Nestor FoU-centrum i Stockholm.

 

 

Tid: Fredag 16 februari kl 10.15-11.30
Plats: Linköpings universitet, Campus Valla, lokal meddelas till anmälda

Anmälan skickas till gunilla.rapp@liu.se senast 12 februari.


 

Du tittar just nu i HELIX bloggs arkiv för February, 2018.

Sök i bloggen

Sidor

Kategorier

Mest bloggat omArkiv

MetadataDetta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Linköpings universitet. Se även Policy för www-publicering vid Linköpings universitet.

This is a personal www page. Opinions expressed here do not represent the official views of Linköpings universitet. Please refer to Linköpings universitets wwwpolicy.HELIX blogg drivs av WordPress