Arkiv för March, 2018

Ny publikation!

Postad i kategorin: Allmän den 29 March, 2018

Magnus Klofsten och kollegor har nyligen fått en artikel publicerad i tidskriften “The Journal of Technology Transfer”. Artikeln heter “Science and Technology Parks: a study of value creation for park tenants” och finns att få tag på via tidskriftens hemsida. Kontakta Magnus om du vill veta mer.


 

HELIX-seminarium om värderingsbaserat ledarskap

Postad i kategorin: Allmän den 27 March, 2018

Välkomna på HELIX-seminarium med Pernilla Ingelsson från Mittuniversitetet. Seminariet handlar om hur kvalitet i svenska företag kan förbättras genom att utveckla en intern coachingsprocess för att stödja värderingsbaserat ledarskap. Ett ledarskap som ska integrera värderingar, organisationskultur, kundbehov och en hållbar utveckling.

 

Inbjudan Pernilla Ingelsson


 

Fresh Thinking Labs hos HELIX

Postad i kategorin: Allmän den 26 March, 2018

HELIX samverkar sedan ett år tillbaka med ”Fresh Thinking Labs” (FTL) , ett europeiskt nätverk av forskare och praktiker som arbetar för att stödja förbättringar och innovationer på arbetsplatsen. Den 22-23 mars arrangerade HELIX, tillsammans med Fresh Thinking Labs (FTL), en tvådagars workshop i Linköping. Från HELIX forskare deltog Mattias Elg, Henrik Kock och Per-Erik Ellström, och från parterna i HELIX deltog Bengt Savén, SAAB, som även ansvarade för programmet för den andra dagen.

Under de två dagarna samlades cirka 20 forskare och praktiker från 6 olika länder för att diskutera möjligheter och utmaningar med att stödja innovationer i det vardagliga arbetet. Den första dagens diskussioner kan sammanfattas under rubriken: ”So if workplace innovation works, why don´t everybody use it?” Med andra ord handlade den första dagen i hög grad om hur man kan sprida arbetet med innovationer i den egna organisationen. Intressanta presentationer speglade det här arbetet från såväl företag som offentlig verksamhet. Inte minst förefaller danska LO ligga långt fram – åtminstone i jämförelse med sin svenska systerorganisation. Dagen avslutades med en guidning och gemensam middag på flygvapenmuseet i Malmslätt – ett mycket uppskattat inslag!

Den andra dagen genomfördes på SAAB i Linköping. Dagen började med en rundvandring i produktionen där vi bl.a. fick se slutmonteringen av Gripen och dessutom få en mycket intressant beskrivning av hur en av arbetsledarna jobbade utifrån ett Lean Agilt arbetssätt. Då vi återsamlats utvecklades det här perspektivet av Bengt Savén, SAAB. Förmiddagen avslutades med en gemensam diskussion kring Lean Agile Management.

För att sammanfatta: i den avslutande utvärderingsrundan kring vad de två dagarna gett var helhetsintrycket bland deltagarna mycket positivt! Ett nätverk som Fresh Learning Labs kan spela en viktig roll för erfarenhetsutbyte och lärande. Deltagande i en workshop erbjuder även möjligheter att bilda egna nätverk för att stödja arbetet med ”employee driven innovations”. Gå gärna in på www.freshthinkinglabs.com för att se vad som finns!


 

Rapport från partnerskapsmötet

Postad i kategorin: Allmän den 9 March, 2018

I onsdags hade vi ett partnerskapsmöte med fokus på kompetensförsörjningsfrågor, vilket är något som många av våra partners vill ha mer forskningsbaserad kunskap om. Vid mötet gjordes tre inspel utifrån forskning och praktik. Först presenterade Maria Gustavsson och Ann-Charlotte Bivall projektet ”Nya former för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvård” med utgångspunkt i frågor om hur VFU organiseras mellan utbildning och hälso- och sjukvårdsverksamheter samt hur verksamheter kan vara mer delaktiga i utbildningen för att förbereda studenter för ett framtida yrke. Därefter presenterade Margarera Wandel från Region Östergötland det regionala och statliga kompetensplattformsuppdraget med fokus på vad som görs idag och vad som skulle kunna göras i morgon. Avslutningsvis presenterade Andreas Wallo och Henrik Kock forskning om kopplingen mellan kompetensförsörjning och innovativitet i organisationer. Utifrån en modell av kompetensförsörjning som ett flöde in, inom och ut ur en organisation, gick Andreas och Henrik igenom vad forskning visar att HR-funktionen kan göra för att skapa förutsättningar för ett innovativt klimat. Efter presentationerna följde intressanta diskussioner i smågrupper.

 


 

Växtzon Venture Summit

Postad i kategorin: Allmän den 7 March, 2018

Den 8 mars är Magnus Klofsten, professor i entreprenörskap och forskningsledare vid HELIX inbjuden som talare vid Växtzon Venture Summit. Magnus pratar på temat “Från startup till scaleup – vad säger forskningen?”. Hör av er till oss på HELIX om ni är intresserade av att ta del av forskning inom detta område.


 

Du tittar just nu i HELIX bloggs arkiv för March, 2018.

Sök i bloggen

Sidor

Kategorier

Mest bloggat omArkiv

MetadataDetta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Linköpings universitet. Se även Policy för www-publicering vid Linköpings universitet.

This is a personal www page. Opinions expressed here do not represent the official views of Linköpings universitet. Please refer to Linköpings universitets wwwpolicy.HELIX blogg drivs av WordPress