Arkiv för September, 2018

Interaktivitet och samverkan i Entreprenörskapsforskning

Postad i kategorin: Allmän den 10 September, 2018

Livsnerven för en interaktiv entreprenörskapsforskare är ofta att träffa just entreprenörer, enskilt eller i grupp. En vacker sensommardag i månadsskiftet Augusti-September hade Malin Tillmar, gästprofessor vid HELIX och professor i Entreprenörskap vid Linnéuniversitetet, förmånen att träffa företagare i Nätverket Österlen vid ett frukostmöte i den vackra teaterbyggnaden i Ystad.

Nätverket Österlen är ett exempel på samverkan mellan företag, kommuner och civilsamhället – i det här fallet idrottsrörelsen. Sådan sektorsöverskridande samverkan sker på många håll i landet, och fenomenet är föremål för interaktiva studier i ett HELIX-projekt, som kommer att presenteras på HELIX-dagen den 24:e Oktober.

Nätverket Österlen är en sammanslutning av företagare, samt kommunala tjänstemän, i kommunerna Ystad, Simrishamn och Tomellilla. Nätverket använder sitt överskott till stipender till elitsatsande ungdomar från regionen.

 

Se Nätverket Österlens reportage om Malin Tillmars besök här.

 


 

Glöm inte att anmäla dig till HELIX-dagen

Postad i kategorin: Allmän den 7 September, 2018

Den 24 oktober anordnas HELIX-dagen som i år fokuserar på resultat av pågående forskningsprojekt och utvecklingsaktiviteter i HELIX.

Vi är särskilt glada att presentera Annika Engström och Anders Ekholm som ”keynotes”. Annika disputerade vid HELIX och är idag universitetslektor vid Jönköping University. Hon kommer att tala om vad det innebär att leda lärande professionellt. Anders är vice vd vid Institutet för Framtidsstudier och har ansvar för institutets policyinriktade verksamhet. Han kommer att tala om hur demografiska förändringar, värderingsförskjutningar och teknikutveckling påverkar vår framtida välfärdssektor.

I samarbete med Linköpings kommun och Region Östergötland har vi också nöjet att presentera Amanda Shantz från Trinity Business School i Dublin. Amanda håller en presentation om hur man  bygger en organisationskultur för ökat engagemang hos de anställda.

 

Anmäl dig till gunilla.rapp@liu.se

Se inbjudan för mer information om programmet: Inbjudan HELIX-dagen 2018

https://liu.se/forskning/helixdagen

 


 

Påfyllning i HELIX kalendarium

Postad i kategorin: Allmän den 6 September, 2018

Nu har vi några nya aktiviteter att lägga till vår digra lista med seminarier och workshops som ordnas av, eller har anknytning till forskningen vid HELIX.

 

Den 27/9 har Lena Strindlund halvtidsseminarium. Den preliminära titeln för avhandlingsarbetet är: Cooperation for inclusion on the labor market: A study of coordinated services within a Coordination Association and development of an employer focused model
Granskare: Alexandru Panican, Lunds universitet och Lena Högberg, HELIX.
Plats: Campus US, hus 511-001, lokal Havtornet.
Tid: 13-15.

 

Den 28/9 lägger Lena Nord Nilsson fram sin licentiatavhandling med titeln: Occupational Health Services Professionals; skills, needs and experiences shared in a learning network: Co-operative inquiry performed in the manufacturing sector
Diskutant: Stig Vinberg från Mittuniversitetet.
Plats: KTH I Flemingsberg, rum T53, Hälsovägen 11C, Flemingsberg.
Tid: 14-16.

 

Den 17/10 håller Anna Fogelberg Eriksson sin docentföreläsning: Snack, verkstad och villkor: Om chefers arbete och ledarskap, jämställdhet i arbetslivet och medarbetardrivna innovationer
Plats: LiU, Campus Valla, Sal I:101
Tid: 12.15-13.00

 

Samtliga inbokade datum:

12/9 – Seminarium om “Science and Technology Parks” med Alberto Albahari, University of Malaga

18/9 – Workshop: Workshops som metod i interaktiv forskning. Arrangeras med MdH (Eskilstuna)

27/9 – Halvtidsseminarium för Lena Strindlund

28/9 – Framläggning av licentiatavhandling för Lena Nord Nilsson

3/10 – Workshop: Vad är en kompetent kvalitets- och verksamhetsutvecklare? Jason Martin, LiU

12/10 – Slutseminarium för Agneta Halvarsson Lundqvist, LiU

17/10 – Docentföreläsning för Anna Fogelberg Eriksson

24/10 – HELIX-dagen

21/11 – Seminarium om aktivitetsbaserade kontor med Linda Rolfö, KTH

27/11 – Workshop om digitalisering. Mattias Elg.

 


 

Reflektioner från seminarium med Unionen

Postad i kategorin: Allmän den 6 September, 2018

Den 5 september arrangerade HELIX tillsammans med Unionen ett seminarium om ”Kompetensutveckling på arbetsplatser”. Anette Andersson och Johan Fogelberg från Unionen ledde seminariet.

 

 

Unionen har sedan flera år arbetat med att ta fram ett bättre stöd för företag och organisationer för att arbeta med kompetensutveckling. Läget i många organisationer kan på flera sätt beskrivas som paradoxalt: å ena sidan finns avtal mellan fack och arbetsgivare att personalen årligen skall erbjudas möjligheter till kompetensutveckling och att dessa behov skall diskuteras i ett utvecklingssamtal. Å andra sidan visar undersökningar att mindre än 60 procent av tjänstemännen erbjuds detta, och av de som har möjligheten sker det ofta utan koppling till en individuell utvecklingsplan. För att bland annat råda bot på det här förhållandet har Unionen börjat utveckla en modell ”Systematiskt KompetensutvecklingsArbete”(SKA) där man hämtat inspiration från hur systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs, dvs. systematiskt arbete, baserat på aktuell forskning (inte minst forskning inom HELIX), samarbete med HR och med stöd av kompetensombud ute på arbetsplatsen.

 

Arbetet har gått snabbt framåt och nu genomförs flera pilotprojekt för att utveckla arbetsmodellen. Parter inom HELIX som är intresserade av att genomföra pilotprojekt på sin arbetsplats kan ta direkt kontakt med anette.andersson@unionen.se eller till johan.fogelberg@unionen.se. De c:a 15 deltagarna i seminariet hade många frågor och presentationen bjöd in till intressanta diskussioner.


 

Workshop om kvalitets- och verksamhetsutveckling

Postad i kategorin: Allmän den 3 September, 2018

 

Den 3 oktober anordnar HELIX en workshop på temat “kompetenser för effektiv kvalitets- och verksamhetsutveckling”.

Syftet med workshopen är att presentera preliminära resultat från ett pågående forskningsprojekt samt att diskutera en kompetensmodell som forskarna tagit fram.

Vi vill gärna att du som arbetar med kvalitet och verksamhetsutveckling deltar i workshopen. Det är bra om du har några års erfarenhet av kvalitets- och verksamhetsutveckling och kännedom om villkoren för kvalitets- och verksamhetsutveckling inom din organisation. Vi vill ha både operativa och strategiska perspektiv och ser gärna deltagare med erfarenheter från hela verksamhetsspektrumet i organisationerna.

 

Se inbjudan för mer information!

Inbjudan till workshop om kvalitetsutveckling


 

Du tittar just nu i HELIX bloggs arkiv för September, 2018.

Sök i bloggen

Sidor

Kategorier

Mest bloggat omArkiv

MetadataDetta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Linköpings universitet. Se även Policy för www-publicering vid Linköpings universitet.

This is a personal www page. Opinions expressed here do not represent the official views of Linköpings universitet. Please refer to Linköpings universitets wwwpolicy.HELIX blogg drivs av WordPress