Arkiv för October, 2018

Rekordstort intresse för Helixdagen!

Postad i kategorin: Allmän den 29 October, 2018

 

Artikel på LiUs hemsida om HELIX-dagen.

 

 


 

Workshop om digitalisering

Postad i kategorin: Allmän den 29 October, 2018

 

Den 27 november ordnar HELIX en workshop om utmaningar med digitalisering i arbetslivet. Workshopen tar sin utgångspunkt i en intervjubaserad studie som har genomförs tidigare i år. Ungefär hälften av HELIX parter har i studien berättat om vad man lägger i begreppet digitalisering, vilka utvecklingsinitiativ som är centrala och vilka utmaningar och möjligheter som man har stött på.

 

Se inbjudan för mer information:

Inbjudan till workshop Digitalisering

 

/Ulf Melin och Mattias Elg


 

Rapport från HELIX-dagen

Postad i kategorin: Allmän den 25 October, 2018

Den 24 oktober hölls den årliga HELIX-dagen på Konsert & Kongress i Linköping. Det blev en välbesökt dag med ca 140 deltagare. Det breda programmet uppvisade en spännvidd av arbetsrelaterade teman kopplade till både privat och offentlig verksamhet. Inbjudna föreläsare var bl a Annika Engström, Jönköping University, som talade om hur man leder lärande professionellt och Anders Ekholm, Institutet för Framtidsstudier, som målande beskrev hur digital teknik kan bidra till en bättre framtida välfärd. Flera HELIX-forskare och partners presenterade också olika studier med fokus på exempelvis mätning och utvärdering av kompetensutveckling för lärande, drivkrafter för ständig förbättring, kvinnors företagande, hur rättvis vår sjukförsäkring är, organisering av lärande för organisatorisk innovation, och hur man skapar en kultur för engagemang. Årets HELIX-dag fylldes av engagerade diskussioner och glada skratt, och vi ser redan fram mot nästa år.

 

 


 

Reflektioner från HELIX workshop om kompetenser för kvalitets- och verksamhetsutveckling

Postad i kategorin: Allmän den 4 October, 2018

 

Den 3 oktober arrangerade HELIX en workshop om ”Kompetenser för effektiv kvalitets- och verksamhetsutveckling. Jason Martin, Mattias Elg och Andreas Wallo ledde workshopen tillsammans med 17 deltagare vilka bidrog med erfarenheter utifrån en mångfald av verksamhetsområden och olika branschperspektiv.

Under workshopen presenterades inledningsvis en pedagogisk modell kring typiska generiska roller som stöd för att definiera kompetenser inom kvalitets- och verksamhetsutveckling. Rollbegreppet diskuterades livligt och flitigt vilket gav bra input till forskarlaget i det fortsatta arbetet att beskriva typiska roller, uppdrag och/eller processer inom kvalitets- och verksamhetsutveckling. Intressanta perspektiv kring rolldynamik, rollkonflikter och överlappande roller lyftes fram.

Även en kompetensmodell med fyra huvudsakliga kompetensdimensioner för kvalitets- och verksamhetsutveckling presenterades och diskuterades. Gränsdragning mellan kompetensdimensioner och deras underkategorier belystes och en utveckling av kompetensmodellen med tydliggjorda kompetensnivåer sågs, överlag, som ett relevant verktyg för att organisera kvalitets- och verksamhetsutveckling i workshopdeltagarnas organisationer och verksamheter.

Idéer kring fortsatt arbete med utveckling och framtida validering av kompetensmodellen i samarbete med partnerorganisationerna lyftes även fram. Sammanfattningsvis en mycket lärorik och givande workshop där deltagarnas engagemang gav nerv och givande diskussioner.

 


 

Nödvändigt att sänka kraven i jobbet för att minska utbrändhet

Postad i kategorin: Allmän den 4 October, 2018

 

Anna-Carin Fagerlind Ståhl och Christian Ståhl har i en färsk studie om utbrändhet och arbetsmiljö visat att det är nödvändigt att sänka kraven i jobbet för att minska risken för utbrändhet. Deras artikel har fått stor uppmärksamhet.

 

Läs ett reportage här:

https://liu.se/nyhet/nodvandigt-att-sanka-kraven-i-jobbet-for-att-minska-utbrandhet


 

Du tittar just nu i HELIX bloggs arkiv för October, 2018.

Sök i bloggen

Sidor

Kategorier

Mest bloggat omArkiv

MetadataDetta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Linköpings universitet. Se även Policy för www-publicering vid Linköpings universitet.

This is a personal www page. Opinions expressed here do not represent the official views of Linköpings universitet. Please refer to Linköpings universitets wwwpolicy.HELIX blogg drivs av WordPress