Exit-pusslet: Bör (osäkert) anställda stödja förslag om basinkomst?

Postad i: Allmän den 27 February, 2019 av andwa12

 

HELIX organiserade nyligen ett seminarium med Jurgen De Wispelaere, forskare vid Institute for Policy Research, University of Bath. Seminariet fokuserade i sin presentation på idén kring basinkomst, dvs. att alla medborgare skulle få en regelbunden garanterad inkomst från staten, och vilka konsekvenser en sådan policy skulle kunna tänkas få för personer med osäkra anställningar. Basinkomst är en allt mer populär idé som i dagsläget testas igenom experiment i olika länder, t.ex. Finland, Nederländerna och Skottland.

 

 

En av de tänkta vinsterna med basinkomst är att arbetstagare skulle få större makt i relation till arbetsgivare, genom att kunna neka att ta arbeten med dåliga arbetsvillkor utan att riskera att hamna i fattigdom. Seminariet fokuserade specifikt på detta argument, och problematiserade detta utifrån ett antal punkter. Exempelvis så ifrågasattes huruvida det hot en anställd kan rikta mot en arbetsgivare om att lämna organisationen om arbetsvillkoren inte är tillräckligt bra är ett trovärdigt hot, eller om det är tomt, eftersom personen ifråga riskerar att hamna i arbetslöshet om arbetsgivaren inte tillmötesgår kraven och personen inte kan hitta ett annat jobb. Istället finns det en risk att arbetsgivaren kan hitta andra som kan tänka sig att ta jobbet, vilket istället kan få den paradoxala konsekvensen att basinkomst riskerar att leda till att personen hamnar utanför arbetsmarknaden, särskilt för personer med lägre utbildningsnivå eller som av andra skäl har en mer osäker utgångsposition i förhandlingar med arbetsgivaren.

En annan aspekt som diskuterades var att basinkomst, enligt argumentet att det leder till bättre förhandlingsläge gentemot arbetsgivaren, riskerar att individualisera förhandlingarna på arbetsmarknaden vilket skulle minska inflytandet för fackliga organisationer och andra former för kollektiv organisering.

Även om basinkomst kan förväntas ha en rad positiva effekter – exempelvis minskad fattigdom och minskat stigma i relation till välfärdssystemet – så argumenterade Jurgen för att just argumentet kring dess effekter på anställdas förhandlingsposition inte håller.

Jurgen De Wispelaere har i sin forskning särskilt fokus på politiska analyser av basinkomst (medborgarlön). Han har publicerats i ledande internationella tidskrifter och i böcker. För närvarande arbetar han med boken Basic Income Experiments: Theory, Practice and Politics tillsammans med Evelyn Forget (utkommer på Policy Press 2019) samt The Routledge Handbook on Basic Income tillsammans med Louise Haagh (utkommer 2020).


 

Kommentera!

Sök i bloggen

Sidor

Kategorier

Mest bloggat omArkiv

MetadataDetta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Linköpings universitet. Se även Policy för www-publicering vid Linköpings universitet.

This is a personal www page. Opinions expressed here do not represent the official views of Linköpings universitet. Please refer to Linköpings universitets wwwpolicy.HELIX blogg drivs av WordPress