Ny HELIX-rapport om social validitet

Postad i: Allmän den 7 October, 2019 av andwa12

 

I en nyligen publicerad studie av Elin Karlsson, Jan Sandqvist, Ida Seing och Christian Ståhl undersöktes social validitet i termer av godtagbarhet, begriplighet och social betydelse för utredningar och myndighetsbeslut inom sjukförsäkringen. Studien visar att sjukskrivna ofta inte visste varför deras handläggare på Försäkringskassan hade initierat en utredning och informationen de fått kring denna var ofta bristfällig. Personernas förtroende och förståelse för de specifika testerna under utredningen var beroende av huruvida testerna var tydligt relaterade till personens svårigheter och huruvida innehåll och syfte med testet var tillräckligt beskrivet av de professionella på utredningsenheten.

 

Du kan ladda ner rapporten här

 


 

Kommentera!

Sök i bloggen

Sidor

Kategorier

Mest bloggat omArkiv

MetadataDetta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Linköpings universitet. Se även Policy för www-publicering vid Linköpings universitet.

This is a personal www page. Opinions expressed here do not represent the official views of Linköpings universitet. Please refer to Linköpings universitets wwwpolicy.HELIX blogg drivs av WordPress