Arkiv för March, 2020

Covid-19 konsekvenser för HELIX verksamhet under våren 2020

Postad i kategorin: Allmän den 25 March, 2020

På grund av pågående epidemi har vi tyvärr varit tvungna att ställa in eller skjuta fram en del av vår verksamhet under denna vår. Det gäller i första hand kommande “Café HELIX” den 22 april samt 27 maj, HELIX “Mätverkstäder” under våren samt den ledarkurs som var tänkt att ges för representanter ur IF Metall och Unionen under våren. Vi kommer att försöka  hitta nya datum för dessa aktiviteter till hösten 2020 och återkommer med detta.

Vi ber om överseende med dessa ändringar.


 

Spikning av doktorsavhandling!

Postad i kategorin: Allmän den 12 March, 2020

På fredag den 13 mars spikar Eloïse Germain-Alamartine sin kommande avhandling vilken har titeln “Doctoral education in the entrepreneurial university: enhanced employability?”.

I avhandlingen undersöker Eloïse vilken betydelse en doktorstitel kan ha för framtida anställningar, med teoretisk utgångspunkt i en modell av det entreprenöriella universitetet. Avhandlingen utgör en del av HELIX forskning kring Science Parks som intermediärer för kunskapsbaserad regional utveckling med professor Magnus Klofsten som övergripande projektledare och tillika huvudhandledare till Eloïse.

Eloïse lägger fram och försvarar sin avhandling den 3 april 2020 kl.10.00 i sal A2, A-huset på Campus Valla/Linköpings universitet. Opponent på disputationen är professor Peter Van der Sijde vid Vrije Universiteit Amsterdam, Nederländerna.

Länk till avhandlingen.


 

Årets första Café HELIX genomförd!

Postad i kategorin: Allmän den 11 March, 2020

Den 3 mars genomfördes årets första “Café HELIX” i HELIX lokaler i Key-huset på Campus Valla/Linköpings universitet. Över en kopp kaffe (eller te) och en frukostmacka presenterade tekn. lic. Magdalena Smeds, doktorand i kvalitetsteknik, sitt forskningsprojekt om överstyrning.

Deltagarna fick lära sig att överstyrning kan ske när organisationer misstar slumpmässig variation för systematisk variation i deras processer och därmed riskerar att agera eller fatta beslut på felaktig grund. Detta kan leda till överreaktion och kontraproduktiv styrning, även kallat för överstyrning. Några förslag på typiska varianter av överstyrning presenterades och diskuterades också livligt av deltagarna, vilka bestod av både forskare och praktiker.

Har du eller din organisation konkreta exempel på överstyrning? I sådana fall, tveka inte att höra av dig till Magdalena Smeds (magdalena.smeds@liu.se) så att hon får möjlighet att komplettera med mer data i studien.

Nästa Café HELIX går av stapeln onsdagen den 22 april mellan klockan 15.00-16.00.
Då kommer fil. dr Malin Wieslander, Linköpings universitet, och berättar om rapporten “Går det att lita på Brå? En studie om bias i myndighetsforskning”.

Anmälan till vår administratör Madeleine Nyberg madeleine.nyberg@liu.se

Välkomna!

Magdalena presenterar på Café HELIX om “överstyrning”


 

HELIX seminarium om psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö

Postad i kategorin: Allmän den 2 March, 2020

Fredagen den 28 februari arrangerade HELIX ett välbesökt seminarium om psykosocial organisatorisk arbetsmiljö. Bland de 53 deltagarna fanns representanter från kommuner, Region Östergötland, Unionen, samt ett antal företag.

 

Seminariet inleddes med presentationer av resultat från nyutkomna kunskapsöversikter från Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak). Tre av rapportförfattarna presenterade: Daniel Lundqvist om ledarskapets betydelse för hälsa och välbefinnande; Cathrine Reineholm om organisatorisk förändringskompetens, och Jörgen Eklund om arbetsmiljötrender. Därefter följde en diskussion om hur deltagarna upplever olika trender och förändringstendenser i sina respektive organisationer.

 

Läs hela rapporterna här:

Nästa omgång presentationer handlade om pågående och nya HELIX-projekt kring arbetsmiljö. Isa Moldvik presenterade resultat från en studie om hur chefer inom kommunala verksamheter hanterar korttidssjukfrånvaro. Jörgen Eklund och Christian Ståhl berättade om en pågående studie som sker i samarbete med AstraZeneca, och hur den interaktiva modell som tillämpas där är möjlig även för andra HELIX-partners att dra nytta av.

 

Slutligen informerade Daniel Lundqvist och Cathrine Reineholm om ett nystartat projekt, finansierat av FORTE, som fokuserar på arbetsmiljöarbete och hälsa, och hur regelverk kring arbetsmiljö omsätts i praktik på arbetsplatser. Studien omfattar enkäter och intervjuer, och alla HELIX partners, liksom andra verksamheter, är välkomna att delta i projektet. Läs mer om projektet i denna broschyr: Arbetsmiljöarbete -Förutsättningar och konsekvenser

 

 

Christian Ståhl inledde seminariet

Isa Moldvik under sin presentation.

Två av presentatörerna, Daniel Lundqvist och Christian Ståhl.

Cathrine Reineholm talade om organisatorisk förändringskompetens

 


 

Du tittar just nu i HELIX bloggs arkiv för March, 2020.

Sök i bloggen

Sidor

Kategorier

Mest bloggat omArkiv

MetadataDetta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Linköpings universitet. Se även Policy för www-publicering vid Linköpings universitet.

This is a personal www page. Opinions expressed here do not represent the official views of Linköpings universitet. Please refer to Linköpings universitets wwwpolicy.HELIX blogg drivs av WordPress