Arkiv för March, 2022

Beredskap för förändrade kompetensbehov – möjligheter och hinder för kompetensomställning, HELIX-seminarium den 6 april.

Postad i kategorin: Allmän den 14 March, 2022

Välkommen till HELIX-seminarium den 6 april som handlar om beredskap för ökade kompetensbehov!

En arbetsmarknad präglad av ökad digitalisering, automatisering, globalisering och urbanisering ställer både individer och verksamheter inför nya möjligheter och utmaningar. Ett flexibelt utbildningsutbud är en förutsättning för att möta de behov som en arbetsmarknad i ständig förändring ger upphov till. I det här HELIX-seminariet presenterar Maria Bond ett projekt som inriktats mot att utifrån olika perspektiv belysa statens roll för att underlätta näringslivets framtida kompetensförsörjning. I fokus är insatser för att stödja kompetensutveckling och lärande. Projektet har genomförts vid Tillväxtanalys (myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser) som studerar politikens effekter för näringslivets utveckling och har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik.

Projektet har byggt på fyra studier som finns publicerade som delrapporter och i seminariet lyfter Maria erfarenheter från en övergripande, reflekterande rapport (Rapport 2022:01) som nyligen publicerats. Innan seminariet kan ni ta del av rapporterna via Tillväxtanalys hemsida:
https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer–seminarier/alla-publikationer.html

Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av att diskutera framtidens kompetensförsörjningsfrågor och behov av ny kunskap inom detta viktiga område.

Tid: Den 6 april klockan 13.00-15.00
Plats: Zoom
Anmälan: Med mail senast den 4 april till madeleine.nyberg@liu.se
Zoom-länk skickas till alla anmälda.


 

Forskaren som människa – om forskningens inre liv, HELIX-seminarium den 6 maj!

Postad i kategorin: Allmän den 2 March, 2022

HELIX och FALF samarrangerar ett seminarium i Norrköping om forskaren som människa tillsammans med Stefan Svallfors, professor i sociologi och forskare vid Institutet för framtidsstudier.

 

Forskaren är också människa. Det är ett självklart men likväl undanskuffat påstående, intimt förbundet med forskarlivets glädje och elände. Det handlar om fundamentala men sällan omtalade inslag i vardagslivet, som vilken roll känslor, engagemang och sociala relationer har för forskningens inre liv.
Från den individuelle forskaren, över forskningsteamets ”mikrokosmos”, till den bredare omgivning i vilken forskning blir till, gör sig människan påmind. I den nyligen utkomna The Inner World of Research (2020) – som baserar sig på autobiografiskt material och intervjuer med forskare, författare, konstnärer och musiker – djupdyker Stefan Svallfors i kreativitetens mysterier. Här ryms glädjen och frustrationen i att samarbeta, men också den roll som rädsla, ilska och uttråkning har i forskarens och forskningens inre liv. Vad gör denna mänskliga faktor med vår förståelse av vetenskapen?

Tid: Den 6 maj klockan 13.00-15.00
Plats: Norrköping. Lokal meddelas till anmälda vid ett senare tillfälle
Anmälan: Med mail senast den 22 april till madeleine.nyberg@liu.se. Ange namn, organisation och eventuella kostpreferenser.


 

Du tittar just nu i HELIX bloggs arkiv för March, 2022.

Sök i bloggen

Sidor

Kategorier

Mest bloggat omArkiv

MetadataDetta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Linköpings universitet. Se även Policy för www-publicering vid Linköpings universitet.

This is a personal www page. Opinions expressed here do not represent the official views of Linköpings universitet. Please refer to Linköpings universitets wwwpolicy.HELIX blogg drivs av WordPress