SUSI SCHOLARS – sista ansökan 5 mars

Fulbrightkommissionen utlyser härmed Study of the U.S. Institutes for Scholars (SUSI) för 2021/2022. Stipendiet möjliggör för svenska forskare/lärare vid universitet/högskolor att delta i en 5-6 veckors kurs och studieresa inom olika områden. Se detaljer i bilaga 2021 SUSI Scholar Program. 

  

Sista ansökningsdag är 5 mars, 2021. 

  

Fika och mat i samband med digitala möten och konferenser

Skatteverket har meddelat att måltider i samband med distansarbete inte är en skattefri förmån. För att måltiden ska bli skattefri i samband med kurs- och konferens, personalfest, informationsmöten m.m. så ska den intas gemensamt i en anvisad lokal 

  

Detta innebär att ni inte ska skicka hem mat eller annan kost till deltagare i möten och konferenser. Ni ska inte heller erbjuda deltagarna att hämta en frukost- eller lunchpåse på jobbet innan mötet eller konferensen. Ni får inte heller skicka hem någon goodiebag eller liknande. Gåvor till anställda ska beslutas av rektor.  

Vid frågor, kontakta Annette Widén, ekonom.

Vad menar vi egentligen med våra samverkansbegrepp? Var med och skapa SamsynWiki!

Hur är det med högskolesektorns språk för samverkan? Vad betyder orden, använder vi samma begrepp och skiljer det sig åt från våra samverkanspartners språkbruk? Det har Samsyn-projektet undersökt under tre år. Resultatet är en vägledande samverkansnomenklatur för universitet och högskolor i en databas i wiki-format: SamsynWiki.

Alla som vill följa hur det samlade samverkans-språket utvecklas och vill vara med och påverka kan göra det. Det är bara att gå till samsynwiki.su.se, registrera sig och sedan börja bidra till Wikin!

Projektet har finansierats av Vinnova och drivits av sex lärosäten. I projektgruppen från Linköpings universitet har Lars Jämterud och Karin Mårdsjö Blume (båda vid IKOS) och Karin Christoffersson (kommunikationsavdelningen) ingått.

Läs mer om projektet på Stockholms universitets webbplats.

 

Samverkansrådets mötesanteckningar 17 februari

Den 17 februari sågs samverkansrådet för årets första möte. Rådet presenterade tre nya medlemmar och diskuterade bland annat vilka frågor som ska vara i fokus under årets sammanträden.

Här kan du ta del av anteckningarna M:\IKOS-gemensamt\Styrelse och Råd\2021\Samverkansråd

Resultat digital arbetsmiljörond

I december genomförde vi en arbetsmiljörond i digital form, inriktad på distansarbete. Resultatet är nu sammanställt och skickas ut via mejl. Vi ser att många upplever att det fungerar bra att jobba hemifrån, men för en del finns utmaningar när det gäller ergonomi, eller att man är många i familjen som är hemma samtidigt vilket är utmanande.

Inom kort skickas en länk med en film om att arbeta på distans och en inbjudan till frågestund i samarbete med Feelgood företagshälsovård. Under tiden bjuder vi på lite tips från er medarbetare på IKOS om hur man kan få en bättre tillvaro hemma.

Ni delade med er av många bra tips och idéer kring arbetsrutiner, fysisk arbetsplats, samarbete och arbetsgemenskap

 • Ta en promenad för att starta dagen och avsluta dagen, eller planera en aktivitet som gör att du måste lämna jobbet en viss tid.​
 • Kolla inte mejlen det första du gör på morgonen – planera din dag först, och ta mailen sedan.​
 • Stäng av datorn när dagen är slut – lämna den inte i standby, för då kan det vara svårt att inte kolla saker som man kommer på.​
 • Täck över datorn för att markera att det inte är arbetstid.​
 • Sätt alarm på telefonen en kvart innan dagen är slut, så du blir påmind om att det är dags att avrunda.
 • Ring personligen ibland – ersätt några gruppmöten eller mail med personliga kontakter.
 • Skapa en bokklubb med några kollegor, eller kör quiz tillsammans.

Vad händer nu?

På avdelningen:

 • Avdelningscheferna får resultatet avdelningsvis och initierar vid behov åtgärder på individ- och/eller gruppnivå.

Centralt på IKOS: 

 • Inom kort skickas en länk med en film om att arbeta på distans och en inbjudan till frågestund i samarbete med Feelgood företagshälsovård.
 • IKOS-Nytt på tema arbetsmiljö med information om sådant som efterfrågades i enkäten kommer ut inom de närmsta veckorna.

Tänk på

 • Om du har funderingar kring din arbetsmiljö och behöver stöd, vänd dig i första hand till din avdelningschef. Du kan också kontakta HR-partners eller arbetsmiljöombud vid IKOS.
 • Om du upplever att din arbetsmiljö på distans leder till ohälsa kan du i dialog med din chef komma överens om att arbeta på arbetsplatsen i större utsträckning