Förlängd ansökningstid för Bildningsförbundets forskningsstöd

Bildningsförbundet Östergötland förlänger ansökningstiden för utlysningen nedan (tidigare deadline var 17 september – ny deadline är 27 september)

FOLKBILDNINGSFORSKNING: UTLYSNING AV AV MEDEL

Bildningsförbundet Östergötland utlyser en gång per år medel för stöd till folkbildningsforskningen. Syftet med stödet är att det ska gagna Bildningsförbundets medlemmar. Vi vill stödja folkbildningsforskning i bred bemärkelse, både forskning som specifikt intresserar sig för de verksamheter som bedrivits och bedrivs inom de etablerade institutionerna men också sådan som är av mera gränsöverskridande karaktär.

Totala anslaget 2021 som ska fördelas är 350 000 kr och kan fördelas till en eller delas på flera projekt.

Ansökan ska vara Bildningsförbundet Östergötland tillhanda senast 27 september 2021 .

Ansökan skickas till: ansokan@bildningsforbundet.se

Förfrågningar kan ställas till Peter Frejhagen, kanslichef på Bildningsförbundet Östergötland, på peter.frejhagen@bildningsförbundet.se eller 070-269 00 54.

Länk till mer information. 

Förändring av öppettider infocenter

FÖRÄNDRING AV ÖPPETTIDER, INFOCENTER

Från och med måndagen den 13 september är Infocenters receptioner i Studenthuset (Campus Valla), Kåkenhus (Campus Norrköping) och Växthuset (Campus US) öppna måndag-fredag 9.00-16.00.

Infocenter nås som vanligt via e-post och telefon vardagar kl. 8.00-16.30.

E-post: infocenter@liu.se

Telefon: 013-28 10 00

New in Sweden? Seminar about Family law

Seminar about Family law

29 September 15:00-17:00

This web based seminar will introduce the basics of Swedish International law and there will be examples on the application of law in international circumstances. Be aware of unexpected rules regarding your private life as well as of your work, studies or other aspects of your stay in a new country. All kinds of questions might affect you regarding matters of marriage, divorce, custody and inheritance as well as matters of labour law, residence, citizenship and permits.

The webinar is organized by the University of Uppsala.

Link for registration

A series of webinars has been put together by the Swedish EURAXESS network. Thanks to cooperation within the network, a EURAXESS Centre will share a virtual activity aimed for spouses. In most cases researchers are welcome to join as well. The webinars are open for participants from universities within the Swedish EURAXESS network.

More information at https://www.euraxess.se/sweden/information-and-assistance/family/dual-career-and-spouse-support

Protokoll samverkansrådet 8 september

Samverkansrådet pratade LiU:s övergripande arbete och strategi för samverkan

Hur arbetar LiU övergripande med samverkan? Vad får samverkan för roll i det strategiarbete som pågår vid LiU? De frågorna var centrala när Peter Värbrand, vicerektor för samverkan vid LiU, gästade IKOS samverkansråd den 8/9.

Anteckningar från rådet hittar du här M:\IKOS-gemensamt\Styrelse och Råd\2021\Samverkansråd.

Utlysning från Vinnova: Utbildningssamverkan och arbetsintegrerat lärande

Utbildningssamverkan och arbetsintegrerat lärande – modell- och metodutveckling 2021

Stänger den 5 oktober 2021 kl 14:00

Läs mer på vinnova.se

Det här erbjudandet riktar sig till universitet och högskolor som i samverkan med annan organisation vill utveckla och testa innovativa modeller och metoder för utbildningssamverkan som inkluderar en design för att utveckla ett arbetsintegrerat lärande.

Vad kan ni söka för?

Att i samverkan med annan organisation utveckla och testa innovativa modeller och metoder för utbildningssamverkan som inkluderar en design för att utveckla ett arbetsintegrerat lärande. Inom ramen för befintliga utbildningar på grund och avancerad nivå.

Vem kan söka?

Universitet och högskolor i samverkan med minst en part från främst näringsliv alternativt branschorganisationer, fackförbund, regionala aktörer, offentlig sektor eller civilsamhälle. Universitet och högskolor är koordinator. Endast juridiska personer kan vara projektparter.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka bidrag med upp till 2 miljoner kronor per projekt med projektlängd maximalt 30 månader.