Svensk Kooperations forskarnätverk och uppsatstävling

Svensk kooperations forskarnätverk

Våren 2021 startar Svensk Kooperation ett forskarnätverk för kooperativa frågor. Genom att samla forskare med ett gemensamt intresse för kooperation vill Svensk Kooperation bidra till att öka intresset och kunskapen om sektorn och de kooperativa idéerna. Svensk Kooperation vill med forskarnätverket skapa inspiration och erfarenhetsutbyte kring forskning om kooperation. Den kooperativa sektorn är en betydande del av det svenska näringslivet, något som delar av den högre utbildningen och forskningen tyvärr ofta missar. Genom nätverket vill Svensk Kooperation bidra till att öka den samlade kunskapen och forskningen om kooperation. Läs mer om nätverket här Svensk Kooperations forskarnätverk_info.

Svensk Kooperations uppsatstävling

De kooperativa och ömsesidiga företagen är en viktig del av näringslivet i Sverige, de 100 största har tillsammans 100 000 anställda och en omsättning på närmare 500 miljarder kronor. Varje år startas det också över 400 nya kooperativa företag över hela landet, inom många olika branscher. De kooperativa idéerna ligger i tiden. Med grundvärden som långsiktig lönsamhet, hållbarhet och samhällsansvar är företagsformen mer aktuell än någonsin. Vilka uppsatser kan delta i tävlingen? Kooperation som forskningsområde är brett och kan innefatta många olika intressanta forskningsfrågor och perspektiv, exempelvis företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, sociologi, samhällsvetenskap, kommunikation och internationella utvecklingsfrågor. För att delta i tävlingen ska uppsatserna ingå i examen vid en svensk högskola eller universitet, vara skrivna på kandidat-, magister- eller masternivå och omfatta minst 15 högskolepoäng. Uppsatserna ska vara godkända under perioden 1 september 2020 – 31 augusti 2021.

Sprid gärna informationen till dina studenter om du tror att tävlingen är relevant för dem. Svensk Kooperations uppsatstävling, 2021

Beslut om Instruktioner för systematisk uppföljning av alumner för utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå

Linköpings universitet (LiU) beslutar att “Beslut om Instruktioner för systematisk uppföljning av alumner för utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå” (se pdf)  ska träda i kraft den 14 juni, 2021. Rutinerna ska börja tillämpas, direkt efter ikraftträdandet. Detta beslut ersätter Plan för systematisk uppföljning av alumner för utbildningar på grund-, avancerad- ochforskarutbildningsnivå (LiU-2019-01918), beslutat den 27 maj, 2019.

Utlysning av medel till forskning om folkbildning

FOLKBILDNINGSFORSKNING: UTLYSNING AV AV MEDEL

Bildningsförbundet Östergötland har under flera år avsatt 350 000 kr årligen som kan sökas för folkbildningsforskning som gynnar våra medlemmar, alltså studieförbund och folkhögskolor. Vi vill stödja folkbildningsforskning i bred bemärkelse, både forskning som specifikt intresserar sig för de verksamheter som bedrivits och bedrivs inom de etablerade institutionerna men också sådan som är av mera gränsöverskridande karaktär.

Stipendiet omfattar 350 000 kronor och utbetalas vid ett tillfälle.

Ansökan ska vara Bildningsförbundet Östergötland tillhanda senast 17 september 2021.

Ansökan skickas till: ansokan@bildningsforbundet.se

Förfrågningar kan ställas till Peter Frejhagen, kanslichef på Bildningsförbundet Östergötland, på peter.frejhagen@bildningsförbundet.se eller 070-269 00 54.

Mer information hittar du här. 

Inbjudan till Filosofiska fakultetens Forskningsdag 2021

Varmt välkommen till Filosofiska fakultetens Forskningsdag 2021! I år är temat ”Hur bör våra forskningsmiljöers prestationer bedömas?”. Den 7 juni fattade Rektor beslut om ny resursfördelningsmodell för Linköpings universitet. Vad gäller finansiering av forskning anger beslutet att fakultetsanslaget ska riktas mot forskningsmiljöer, och innehålla såväl en basersättning som en prestationsinriktad ersättning. Det åligger fakultetens styrelse att besluta om vilka kriterier som ska användas för den prestationsinriktade ersättningen. I syfte att erbjuda fakultetens forskare möjlighet att diskutera och ge sin syn på vilka kriterier som är lämpliga för vår fakultet kommer Filosofiska fakultetens forskningsdag 2021 att ägnas åt denna fråga.

Tid: 29 september, kl 9.00-12

Plats: online via Zoom (kommer att skickas ut till alla anmälda)

Program

09.00 – 10.00 Vicerektor Per-Olof Brehmer: En ny resursfördelningsmodell för LiU
10.00 – 10.15 Paus
10.15 – 11.00 Gruppdiskussioner: Vilka kriterier lämpar sig bäst för att bedöma prestation vid Filosofiska fakulteten? Dekan Karin Axelsson inleder
11.00 – 12.00 Plenumdiskussion. Prodekan Mathias Broth modererar

Anmälan

Följ den här länken för anmälan: https://forms.office.com/r/2LSwJGPnax

Vid frågor, kontakta mathias.broth@liu.se

Nu gläntar vi på dörren till LiU:s intranät

Nu har det äntligen blivit dags att glänta på dörren till LiU:s gemensamma intranät. Med start den 10 juni kan alla medarbetare ta del av det som är klart så här långt.

Ta chansen att surfa runt och lär känna intranätet! Följ utvecklingen och se hur fler och fler verksamheter flyttar in.

En samlad plats för information, kontaktvägar, verktyg och nyheter

Förutom att du kommer hitta LiU-gemensam information på intranätet, kommer det också att finnas ett antal smarta funktioner som förhoppningsvis underlättar din vardag vid LiU. Intranätet kommer att bli en samlad plats för kontaktvägar, samarbetsrum, verktyg och system, dokument och blanketter, riktlinjer och rutiner, nyheter och kalendarium. Det kommer också att bli en kanal för information som riktar sig till alla LiU:s medarbetare.

På intranätet kan du välja vilka nyheter du vill följa och enkelt komma åt samarbetsrum och övriga appar i Microsoft 365 som just du använder, som till exempel Teams, Outlook och OneNote.

Intranätet har en responsiv design viket betyder att det anpassar sig efter din dator, laptop, mobil och läsplatta.

Viss information kommer att finnas på både svenska och engelska. Det språk du har inställt i din webbläsare är det språk som kommer att visas på intranätet.

IKOS-specifik information på intranätet

På de LiU-gemensamma sidorna, till exempel informationen som finns under Min anställning, kommer du inom kort att kunna hitta information som rör just IKOS. Det kan handla om olika kontaktpersoner.

Just nu pågår ett arbete med att ta fram information som bara rör oss på IKOS och som kan vara till hjälp för oss som jobbar här. Det kommer även att finnas ett kalendarium där du bland annat kan se datum för våra seminarier och ett nyhetsflöde med information om vad som är på gång inom IKOS. Den här informationen/våra egna sidor kommer du senare att kunna hitta under Min arbetsplats som du når via menyer på intranätet. Vi öppnar upp våra IKOS-sidor i höst, det återstår fortfarande en del jobb.

Du kan redan nu hitta IKOS råd och grupper under Organisation och styrning / Vår organisation / Institutioner / Institutionen för kultur och samhälle. Dessa sidor är öppna för hela LiU.

Välkommen in!

Länk till intranätets startsida

Länk till en samlingssida med IKOS råd och grupper

Frågor och svar om intranätet