Institutionsstyrelse – beslut innan sommaren

Tre personer har haft i uppdrag att bereda valet av ny institutionsstyrelse; Anita Johansson (ISV) (sammankallande), Karin Mårdsjö Blume (IKK) och Per-Anders Forstorp (ISAK). Många nomineringar har kommit in från alla tre institutioner, vilket är väldigt glädjande. Jag tolkar det som att det finns ett stort engagemang för institutionens framtid!

Beredningsgruppen har utgått ifrån att olika delar av den nya institutionen ska känna sig representerade. De har också utgått ifrån att styrelsen ska ha en bredd vad gäller kompetens, geografisk placering, ålder, kön med mera. Parallellt med detta har studeranderepresentanterna hört av sig med sina tankar och idéer kring hur en ny IS skulle kunna se ut.

I mitten av vecka 22 träffar beredningsgruppen representanter från de tre institutionernas LSG för att diskutera frågan, och senast den 14/6 ska rektor fatta beslut.

Min förhoppning är att den nyvalda institutionsstyrelsen ska hinna träffas en gång innan sommaren – förslagsvis veckan efter midsommar.

Posted in Allmän.