Tillgänglighet under sommaren

Jag nås per e-post under sommaren om det är någon som vill dryfta någonting som har med IKOS tillblivelse att göra.

Vecka 24 är jag på konferens i Norge och lite svårare att nå.

Vecka 26 och 27 är jag gästforskare vid universitetet i Rostock och då kommer jag också att läsa min e-post lite mera sparsamt.

 

Posted in Allmän.