Fikastund med nya institutionsstyrelsen

 

Igår träffades delar av vår nya institutionsstyrelse för en informell fikastund. Vi presenterade oss för varandra, berättade om den undervisning och forskning som vi är engagerade i, och satte ord på vad var och en av oss kan bidra med i institutionsstyrelsen. Vi pratade också om hur vi vill att IS ska fungera.

Bland ledamöterna finns en stor bredd när det gäller bakgrund och erfarenhet. Här finns de som har mångårig erfarenhet av att leda utbildningsprogram och stora forskningsmiljöer i Sverige och utomlands. Vi har ledamöter med lång erfarenhet av undervisning på alla nivåer och på många olika utbildningar. Vi har också de som har en stark identitet som självständig forskare, och som har verkat vid en rad universitet i olika delar av världen. Vi har olika teoretiska och metodologiska perspektiv med oss in, och vi arbetar med många olika slags empiri. Den bredden är en stor tillgång när vi tillsammans ska försöka förstå det omgivande utbildnings- och forskningspolitiska landskapet!

När vi pratade om hur institutionsstyrelsen ska fungera så var det ett förslag som fick särskilt gehör. En av ledamöterna sa att det alltid finns en risk att IS blir kortsiktigt och operativt, men att vi tillsammans kan försöka utveckla metoder, förhållningssätt eller strategier som hjälper oss att bli mer långsiktiga och strategiska.

Det får blir sommarlovsläxan för alla i IS – att tänka vidare på hur vi i IS kan gå till väga för att höja blicken och stärka vår strategiska förmåga.

 

IKOS lokala samverkansgrupp – OFR/ST representanter klara

 

Förra veckan fattade Centrala samverkansgruppen (CSG) beslut om att ett ”interims-LSG” ska bildas för IKOS. Vi fick då veta att de som fått uppdraget inom SACO-s är Anita Utterström, Sam Willner och Gary Svensson. Nu är även representanterna för OFR/ST klara. Kristina Hellman, Ingo Hölscher, Slave Saveski och Veerle Bergqvist är de som ska ingå. Vi kommer att träffas efter sommaren för att dra upp riktlinjerna för vårt samarbete!

Fackspråk blir en del av IKOS

Under måndagen den 17 juni 2019 fattade rektor beslut om att Fackspråk, som idag finns på IEI, kommer att bli en del av IKOS. Det är positivt att vi får möjlighet att samla språkkompetensen på LiU i samma institution. Det är också bra att beslutet fattades redan nu, så att medarbetarna från Fackspråk får möjlighet att vara med och forma vår nya institution.
Jag träffar medarbetarna på Fackspråk den 26/6 kl 10 för att presentera mig och för att berätta om institutionsbildningen.

Interimistisk lokal samverkansgrupp bildad för IKOS

Under veckan som gick fattade Centrala samverkansgruppen (CSG) beslut om att ett ”interims-LSG” ska bildas för IKOS.
De som fått uppdraget inom SACO-s är Anita Utterström, Sam Willner och Gary Svensson. Vi kommer att träffas efter sommaren för att dra upp riktlinjerna för vårt samarbete!

Nu har IKOS en alldeles egen institutionsstyrelse!

 

Tre personer har haft i uppdrag att bereda valet av ny institutionsstyrelse; Anita Johansson (ISV) (sammankallande), Karin Mårdsjö Blume (IKK) och Per-Anders Forstorp (ISAK). Många nomineringar har kommit in från alla tre institutioner, vilket är väldigt glädjande. Jag tolkar det som att det finns ett stort engagemang för institutionens framtid!

Nu har förslaget presenterats för nuvarande LSG (på ISV, ISAK och IKK) och lämnats in till rektor som också fattat ett beslut. Beslutet och listan över ledamöter i institutionsstyrelsen finns här nedan.

Som ni ser på listan så är VS-medarbetarnas platser vakanta. Det beror på att det i några fall fortfarande inte är klart vilka VS-medarbetare som kommer att komma med till IKOS. När bemanningen av VS är klar (i början av hösten) så görs ett fyllnadsval. Fram till dess så kommer VS representanter att vara adjungerade till institutionsstyrelsen. Jag återkommer med mer information om namnen på dessa personer!

IKOS Institutionsstyrelse Beslutet 190617js