Interimistisk lokal samverkansgrupp bildad för IKOS

Under veckan som gick fattade Centrala samverkansgruppen (CSG) beslut om att ett ”interims-LSG” ska bildas för IKOS.
De som fått uppdraget inom SACO-s är Anita Utterström, Sam Willner och Gary Svensson. Vi kommer att träffas efter sommaren för att dra upp riktlinjerna för vårt samarbete!

Posted in Allmän.