Nu har IKOS en alldeles egen institutionsstyrelse!

 

Tre personer har haft i uppdrag att bereda valet av ny institutionsstyrelse; Anita Johansson (ISV) (sammankallande), Karin Mårdsjö Blume (IKK) och Per-Anders Forstorp (ISAK). Många nomineringar har kommit in från alla tre institutioner, vilket är väldigt glädjande. Jag tolkar det som att det finns ett stort engagemang för institutionens framtid!

Nu har förslaget presenterats för nuvarande LSG (på ISV, ISAK och IKK) och lämnats in till rektor som också fattat ett beslut. Beslutet och listan över ledamöter i institutionsstyrelsen finns här nedan.

Som ni ser på listan så är VS-medarbetarnas platser vakanta. Det beror på att det i några fall fortfarande inte är klart vilka VS-medarbetare som kommer att komma med till IKOS. När bemanningen av VS är klar (i början av hösten) så görs ett fyllnadsval. Fram till dess så kommer VS representanter att vara adjungerade till institutionsstyrelsen. Jag återkommer med mer information om namnen på dessa personer!

IKOS Institutionsstyrelse Beslutet 190617js

Posted in Allmän.