Fackspråk blir en del av IKOS

Under måndagen den 17 juni 2019 fattade rektor beslut om att Fackspråk, som idag finns på IEI, kommer att bli en del av IKOS. Det är positivt att vi får möjlighet att samla språkkompetensen på LiU i samma institution. Det är också bra att beslutet fattades redan nu, så att medarbetarna från Fackspråk får möjlighet att vara med och forma vår nya institution.
Jag träffar medarbetarna på Fackspråk den 26/6 kl 10 för att presentera mig och för att berätta om institutionsbildningen.

Posted in Allmän.

One Comment

  1. These kind of post are always inspiring and I prefer to check out quality content so I happy to discover many first-class point here in the post, writing is simply huge, thank you for the post

Leave a Reply

Your email address will not be published.