Fackspråk blir en del av IKOS

Under måndagen den 17 juni 2019 fattade rektor beslut om att Fackspråk, som idag finns på IEI, kommer att bli en del av IKOS. Det är positivt att vi får möjlighet att samla språkkompetensen på LiU i samma institution. Det är också bra att beslutet fattades redan nu, så att medarbetarna från Fackspråk får möjlighet att vara med och forma vår nya institution.
Jag träffar medarbetarna på Fackspråk den 26/6 kl 10 för att presentera mig och för att berätta om institutionsbildningen.

Posted in Allmän.