IKOS avdelningar – en delrapport

 

I samband med att vi bildar en ny institution, måste vi också fatta beslut om en ny avdelningsstruktur. Här är det prefektens uppgift att lägga fram ett förslag. Därefter är det institutionsstyrelsens uppgift att fatta ett beslut som sedan lämnas vidare till universitetsförvaltningen. Den 14 juni skickade jag en första rapport till universitetsförvaltningen, men eftersom jag behövde invänta besluten om framförallt Fackspråks hemvist, så kommer en bearbetad version först idag.

I delrapporten beskriver och reflekterar jag kring den återkoppling jag fått i samband med den senaste månadens avdelningsbesök. Jag ger också en bild av hur många avdelningar vi kan komma att få på respektive campus. Bilden är preliminär och det kommer finnas många möjligheter till att diskutera den bilden under tidigare delen av hösten 2019. I slutet av rapporten kan man läsa om hur den processen är tänkt att gå till.

IKOS Avdelningsstruktur Delrapport 20190617js

Jag tar gärna emot reaktioner på rapporten – helst via mejl, så att all input finns dokumenterad. Skicka till prefektz@liu.se (vi behåller den adressen under hela processen).

0

Kulturplan för Östergötland 2020-2023: Remissyttrande

 

Region Östergötland har tagit fram ett förslag på Kulturplan för Östergötland för perioden 2020-2023. LiU är remissinstans och har alltså möjlighet att yttra sig över förslaget i ett remissvar. Kanske finns det någon i våra miljöer som är intresserade av att läsa underlaget och komma med inspel till LiUs remissvar?

Här finns förslaget på kulturplan:

Missiv Kulturplan för Östergötland 2020-2023

Kulturplan-för-Östergötland-2020-2023-remissversion

Jan Axelsson, samverkansdirektör på LiU är ärendeansvarig och tar gärna emot input senast den 26/8. Kontakta Jan direkt via e-post!

 

 

1+

IKOS institutionsstyrelse – beslut före semestern

 

I början av nästa vecka blir förhoppningsvis beslutet om IKOS nya institutionsstyrelse klart. När beslutet är fattat kommer jag att bjuda in ordinarie och ersättare till en informell fika  i ISAKs lokaler på plan 3 i Kopparhammaren 7, Norrköping. Vi ses den 25/6 kl 15.00, inleder med kaffe och macka och samlas sedan i Tvärsnittet (KH557) för att presentera oss för varandra och för att prata om hur vi vill att IKOS IS ska fungera och vad var och en vill bidra med i styrelsearbetet.

Inbjudan kommer inom kort till alla berörda!

Tiderna för höstens IS-möten syns här nedan. Alla tider kommer inte att passa alla, men det är ju så det blir när man lägger tider under ett pågående verksamhetsår.

IKOS institutionsstyrelse
2019-09-16 13:00 -16.00 ESA:s konferensrum, Key, Linköping
2019-10-17 13:00 -16.00 KH557, Tvärsnittet, Kopparhammaren 7, Norrköping
2019-11-18 13:00 -16.00 ESA:s konferensrum, Key, Linköping
2019-12-12 13:00 -16.00 KH557, Tvärsnittet, Kopparhammaren 7, Norrköping

 

0

Delrapport om IKOS avdelningsstruktur

 

På måndag kommer jag att skicka ut den delrapport om avdelningsstrukturen som jag utlovat. Jag kommer att diskutera huvudragen i rapporten med rektor på måndag eftermiddag, och efter det så trycker jag på “send”. I rapporten så beskriver jag också hur det fortsatta arbetet kommer att gå till. Följande datum och tider är avsatta för särskilda avdelningsdialoger. Skriv gärna upp dem om du vill bidra i arbetet med att utforma en ny avdelningsstruktur! Mer information om formerna finns i delrapporten som kommer på måndag.

IKOS Avdelningsdialoger
v. 35 Måndag 2019-08-26 09:00 – 12.00 Drop In S10, C-huset
v. 36 Måndag 2019-09-02 09:00 – 16:00 (flera pass) S6, C-huset
v. 36 Tisdag 2019-09-03 09:00 -16:00 (flera pass) S6, C-huset

 

0

Avdelningsstrukturen på IKOS – hur ska den se ut?

I samband med att vi bildar en ny institution, måste vi också fatta beslut om en ny avdelningsstruktur. Här är det prefektens uppgift att lägga fram ett förslag. Därefter är det institutionsstyrelsens uppgift att fatta ett beslut som sedan lämnas vidare till universitetsförvaltningen. Alla uppmanas att komma in med tankar och idéer om hur en framtida avdelningsstruktur skulle kunna se ut. Detta kan man göra såväl nu som senare i processen.

Den 14 juni kommer jag att lämna en första rapport till universitetsförvaltningen. Här kommer jag att reflektera kring den återkoppling jag fått i samband med mina avdelningsbesök. Jag kommer också att ge en bild av ungefär hur många avdelningar vi kan komma att få på respektive campus. Rapporten skickas samtidigt ut till alla medarbetare på IKOS. Jag tar gärna emot reaktioner på rapporten – helst via mejl, så att all input finns dokumenterad. Skicka till prefektz@liu.se (vi behåller den adressen under hela processen).

0