Tjänsten som administrativ chef på IKOS kungjord

Anställningen som administrativ chef på IKOS är nu kungjord. Beslutet att kungöra anställningen har fattats av LiUs HR-direktör Pia Rundgren. Bakgrunden är att rollen som administrativ chef kommer att bli helt central i uppbyggnaden av IKOS. Därför är det extra viktigt att den tillsätts i en transparent och rättssäker process.

Sista sökdatum kommer att vara i slutet av juni. De mest intressanta kandidaterna kallas till intervju första veckan i augusti. Förhoppningsvis har vi en administrativ chef på plats i början av september.

Länk till kungörelsen

Verksamhetsstödet på IKOS

• När det är klart vem som blir administrativ chef på IKOS, så kommer övriga administrativa befattningar att hanteras. Även denna process sköts i samarbete med HR-avdelningen på universitetsförvaltningen.

• För IKOS del kommer tillsättningen av rollerna controller och HR-ansvarig att prioriteras högst.

• Controllern kommer att få inflytande över hur ekonomifunktionen utformas och leda det arbete som redan påbörjats vad gäller att integrera de tre institutionernas ekonomisystem.

• HR-ansvarig kommer att få inflytande över hur HR-funktionen utformas, och få ett övergripande ansvar för att inga rekryteringsärenden, rehabiliteringsärenden eller liknande faller mellan stolarna.

• Det finns en del institutionsgemensamma uppdrag som också kommer att behöva organiseras på ett annat sätt än idag. Även detta kommer vi att behöva sätta igång med efter den 1/9.

0

Tillfällig arbetsgrupp på IKOS

I nuläget är vi en tillfällig arbetsgrupp som hjälps åt att ha ett samlat IKOS-perspektiv när vi hanterar frågor som rör ekonomi, HR, administrativt stöd mm. I gruppen ingår följande personer:

• Prefekturen på IKOS

Johanna Forsell, Mats Tholander, Lisa Larsson (ISV/IKK/ISAK)

Frida Johansson (controller på IKK)

Petra Winsa (HR-partner på ISAK)

Utöver dessa personer är det många som bidrar med information och underlag som underlättar i arbetet. Gruppen är tillfällig och kommer att upplösas när det är klart vem som blir administrativ chef för IKOS. Då kommer vi att kunna bilda en interimsledningsgrupp för vår nya institution.

0

Prefektmöten för alla som jobbar inom verksamhetsstöd

 

Under den senaste månaden har jag gjort många nya bekantskaper, både på de tre institutionerna och centralt på universitetsförvaltningen. Nu vill jag gärna träffa er som arbetar i verksamhetsstödet på IKK, ISAK och ISV. Tanken är att jag ska berätta lite om mig själv, hur jag ser på prefektuppdraget och säga några ord om läget i institutionsbildningen.

Vi har bokat tre tider för detta – två i Norrköping och en i Linköping – och man väljer själv vilket tillfälle man vill gå på.

  • 11/6, kl 13.00 – 14.30: Keyhuset (Rum: Form 1) Linköping
  • 12/6, kl 08.30 – 10.00: Kopparhammaren (Rum: Tvärsnittet), Norrköping
  • 13/6, kl 08.30 – 10.00: Kåkenhus (Rum: K51), Norrköping

 

Varmt välkomna!

0

Lokal samverkansgrupp på IKOS

 

 

I veckan som gick träffade jag ISV’s lokala samverkansgrupp (LSG), och idag träffade jag ISAK’s motsvarighet. Här fick jag möjlighet att höra lite mer om hur respektive samverkansgrupp arbetar, och vilka tankar de har kring institutionsbildningen. Många av de jag pratat med är överens om att IKOS behöver en egen samverkansgrupp under hösten, där viktiga och strategiska beslut kan diskuteras och förankras . Alternativet är att förankra alla sådana beslut i ISV’s, ISAK’s och IKK’s respektive LSG, men det framstår som ett mer omständligt alternativ. Jag väcker frågan hos arbetsgivarföreträdaren i den centrala samverkansgruppen (CSG) och återkommer. Fortsättning följer!

0