Uppdaterat avdelningsförslag – kommentera senast den 4/10 kl 16.00

 

För två veckor sedan presenterade jag ett första förslag på avdelningsstruktur för IKOS. Det förslaget har nu stötts och blötts på olika sätt. Många har hört av sig med goda idéer och förslag på förändringar. Jag i min tur har lyssnat och samtalat med de som är berörda, och lägger nu fram ett reviderat förslag.

Förslaget bygger på att det även i framtiden kommer att finnas ett avdelningsöverskridande samarbete inom grundutbildningen och i forskningsmiljöerna. Forskningsmiljöerna Språk & Kultur och Pedagogiskt arbete kommer att vara tillgängliga som forskningsmiljöer för samtliga avdelningar.

  • Bilden som ligger som bilaga här inkluderar bara de fem nya avdelningarna. Utöver dessa finns fyra avdelningar som består precis som innan.

  • Avdelningsnamnen är preliminära. Här tänkte jag be respektive avdelning att lämna in förslag på namn.

  • 4/10 2019 är sista dagen att komma med inspel på det förslag som presenteras här. Skicka dem via mail till josefina.syssner@liu.se så läser jag och begrundar. Jag svarar i den mån jag hinner!

  • Den 10/10 2019 ska handlingarna till Institutionsstyrelsen vara klara – då blir alltså det slutliga förslaget tillgängligt för alla.

 

Förslaget hittar ni här:  IKOS Avdelningsstruktur Bearbetat förslag 190927js

Tack allihop för ert tålamod och engagemang i arbetet med att hitta en organisationsstruktur som fungerar. Snart är vi i mål med detta och då är det dags för nästa steg i IKOS-bygget; att utse avdelningschefer och studierektorer för avdelningar och ämnen (eller kombinationer av ämnen). Börja gärna fundera redan nu på hur du tror att laguppställningen kan se ut i just din miljö.

Avdelningsdialog 2.0

 

Nu är det en vecka sedan det första förslaget på avdelningsindelning presenterades av mig på IS och LSG. Förslaget har fått både ris och ros, och nu pågår samtal kring vad som ska behållas i förslaget och vad som ska förändras. Jag har fått ta del av många kloka tankar och det är tydligt att det är många som är engagerade och som verkligen vill att detta ska bli bra. Väldigt glädjande, tycker jag!

För er som undrar vad som händer nu, så tänker jag gå tillväga ungefär så här;

  1. Jag har kontakt med nyckelpersoner i de miljöer som är berörda av förslaget. Dessa personer är i huvudsak avdelningschefer, enhetschefer och forskningsledare. Det är också personer som engagerat sig i avdelningsfrågan på olika sätt, och som har stöd för detta hos sina kollegor. Jag samlar in deras synpunker och bedömningar och försöker jämka ihop dessa på bästa sätt.
  2. I slutet av denna vecka tänkte jag återkoppla till nyckelpersonerna. I den bästa av världar pekar deras synpunkter och bedömningar i samma riktning och vi kan modifiera förslaget på avdelningsstruktur tillsammans.
  3. Den 10/10 2019 ska handlingarna till Institutionsstyrelsen vara klara – då blir alltså det bearbetade förslaget tillgängligt för alla.

Fortsättning följer och jag vill återigen tacka för allas engagemang!

 

Äntligen! Nu finns konkret förslag på IKOS avdelningsstruktur

 

Under de senaste månaderna har jag haft många spännande och informativa samtal om hur IKOS avdelningsstruktur skulle kunna se ut. Vi har pratat, diskuterat, tänkt högt, haft idéer och omvärderat dem. Nu finns det ett konkret förslag som vi kan ha som utgångspunkt i våra fortsatta diskussioner. Förslaget presenterades på dagens LSG och IS, och nu ska vi som sagt diskutera det innan IKOS IS fattar beslut den 17/10 2019.

Nästa steg är att jag bjuder in berörda avdelningschefer och enhetschefer till samtal. Avdelningscheferna bjuder i sin tur med de professorer och ämnesföreträdare/representanter som de tycker är centrala i sammanhanget.

Alla som vill är varmt välkomna att höra av sig till mig för ett enskilt samtal. Jag vill också uppmuntra alla att prata om förslaget på enhetsmöten/avdelningsmöten – för att på så vis förse avdelningschef och enhetschef med viktig input inför våra samtal.

Förslaget och tider för samtal finns i bilagan här nedan. Bilderna är inte självförklarande, så om man studsar över något särskilt så går det alltså bra att kontakta mig.

IKOS Avdelningsstruktur PDF 190916

 

 

 

Uppbyggnaden av IKOS – strukturer, bemanning och arbetssätt

 

I dag den 16/9 har vi haft möte med både LSG och IS. Det var premiär för båda konstellationerna – framförallt i IS var det många som aldrig träffats förut. En av punkterna på både LSG och IS var en lägesbeskrivning av IKOS-projektet. Jag visade några bilder som illustrerar hur vi jobbar med uppbyggnaden i höst, och de finns inlagda här nedan.

IKOS uppbyggnad IS SEPT 2019