Nominering till Proprefekt med ansvar för grundutbildningsfrågor på IKOS

 

Som ni kanske sett i senaste nyhetsbrevet för IKOS så följer inte Ann-Kari Sundberg med till IKOS som proprefekt med ansvar för grundutbildningsfrågor. Hon blir i stället vice dekan på Utbildningsvetenskap. Det behöver därför utses en ny Proprefekt med ansvar för grundutbildningsfrågor och vi välkomnar nu nomineringsförslag.

Förordnandetiden: Det är ett uppdrag på i första hand ett år då vi är mitt i ordinarie prefektperioder. Det finns därefter inte krav på att ställa upp eller löfte om att bli nominerad för nästkommande treårsperiod.

Hör av dig senast 27 september med vem/ vilka du vill nominera till uppdraget, gärna med motivering. Du kan också föreslå dig själv.

Vi som koordinerar förslagen till ny proprefekt är:

Du kan lämna dina synpunkter till oss på det sätt du önskar, via mail, telefon, personligt möte eller lägga ett papper i postfacket. DS

/Anita, Karin och Per-Anders

Posted in Allmän.