Protokoll från första institutionsstyrelsen

Den 16 september möttes institutionsstyrelsen och nu är protokollet justerat.

Från dagordningen:
* Förslag på ny avdelningsstruktur
* Forsknings- och forskarutbildningsråd
* Grundutbildningsråd

Till protokollet: Protokoll IKOS Institutionsstyrelse 19-1

Posted in Allmän, Protokoll.

Leave a Reply

Your email address will not be published.