Uppdaterat avdelningsförslag – kommentera senast den 4/10 kl 16.00

 

För två veckor sedan presenterade jag ett första förslag på avdelningsstruktur för IKOS. Det förslaget har nu stötts och blötts på olika sätt. Många har hört av sig med goda idéer och förslag på förändringar. Jag i min tur har lyssnat och samtalat med de som är berörda, och lägger nu fram ett reviderat förslag.

Förslaget bygger på att det även i framtiden kommer att finnas ett avdelningsöverskridande samarbete inom grundutbildningen och i forskningsmiljöerna. Forskningsmiljöerna Språk & Kultur och Pedagogiskt arbete kommer att vara tillgängliga som forskningsmiljöer för samtliga avdelningar.

  • Bilden som ligger som bilaga här inkluderar bara de fem nya avdelningarna. Utöver dessa finns fyra avdelningar som består precis som innan.

  • Avdelningsnamnen är preliminära. Här tänkte jag be respektive avdelning att lämna in förslag på namn.

  • 4/10 2019 är sista dagen att komma med inspel på det förslag som presenteras här. Skicka dem via mail till josefina.syssner@liu.se så läser jag och begrundar. Jag svarar i den mån jag hinner!

  • Den 10/10 2019 ska handlingarna till Institutionsstyrelsen vara klara – då blir alltså det slutliga förslaget tillgängligt för alla.

 

Förslaget hittar ni här:  IKOS Avdelningsstruktur Bearbetat förslag 190927js

Tack allihop för ert tålamod och engagemang i arbetet med att hitta en organisationsstruktur som fungerar. Snart är vi i mål med detta och då är det dags för nästa steg i IKOS-bygget; att utse avdelningschefer och studierektorer för avdelningar och ämnen (eller kombinationer av ämnen). Börja gärna fundera redan nu på hur du tror att laguppställningen kan se ut i just din miljö.

Posted in Allmän.