Nominering till Proprefekt med ansvar för grundutbildningsfrågor på IKOS

 

Som ni kanske sett i senaste nyhetsbrevet för IKOS så följer inte Ann-Kari Sundberg med till IKOS som proprefekt med ansvar för grundutbildningsfrågor. Hon blir i stället vice dekan på Utbildningsvetenskap. Det behöver därför utses en ny Proprefekt med ansvar för grundutbildningsfrågor och vi välkomnar nu nomineringsförslag.

Förordnandetiden: Det är ett uppdrag på i första hand ett år då vi är mitt i ordinarie prefektperioder. Det finns därefter inte krav på att ställa upp eller löfte om att bli nominerad för nästkommande treårsperiod.

Hör av dig senast 27 september med vem/ vilka du vill nominera till uppdraget, gärna med motivering. Du kan också föreslå dig själv.

Vi som koordinerar förslagen till ny proprefekt är:

Du kan lämna dina synpunkter till oss på det sätt du önskar, via mail, telefon, personligt möte eller lägga ett papper i postfacket. DS

/Anita, Karin och Per-Anders

Ann-Kari Sundberg blir vicedekan för Utbildningsvetenskap

Ann-Kari Sundberg, tilltänkt proprefekt på IKOS, kommer inte att följa med in i den nya institutionen. Hon får nämligen ett annat uppdrag vid årsskiftet: att bli vicedekan för Utbildningsvetenskap.

– Det ska bli väldigt intressant och känns spännande med detta nya uppdrag. Jag har tidigare arbetat som programansvarig inom Utbildningsvetenskap och lärarutbildningarna ligger mig varmt om hjärtat. Jag kommer sakna det nära samarbetet med alla medarbetare på IKK väldigt mycket förstås, säger Ann-Kari Sundberg.

Uppdraget som vicedekan går inte att kombinera med att vara proprefekt för IKOS.

– Det känns sorgligt att inte vara delaktig i uppbyggnaden av IKOS i egenskap av proprefekt. Det pågående arbetet tillsammans med Josefina Syssner, Stefan Jonsson och andra löper på väldigt bra och vi är ett bra team. Josefina kommer att bli en utmärkt prefekt – hon är professionell, engagerad och är naturligt både chef och ledare.

Vad innebär detta för IKOS, Josefina Syssner?

– Först och främst är jag väldigt glad, både för Ann-Karis och för Utbildningsvetenskaps del. Det är ett spännande och viktigt uppdrag, och Ann-Kari är helt rätt person för det.

– Samtidigt är det tråkigt för IKOS och för mig naturligtvis. Jag har verkligen uppskattat samarbetet med Ann-Kari hittills, och har känt mig väldigt trygg med att hon kommer att vara en del i IKOS prefektur.

Vad händer nu?

– Vi behöver utse en ny proprefekt, med ansvar för grundutbildning. Hur det ska gå till mer i detalj får jag återkomma till, men min målsättning är att processen ska gå snabbt och smidigt. Det är viktigt att den nya proprefekten får tid på sig att växla över till nya arbetsuppgifter redan under hösten.

Veckans PRAO

 

Den här veckan har både ISV och IKK haft institutionsstyrelsemöte, och jag har suttit med och lyssnat på båda. Nästa vecka är det ISAKs tur att ha IS-möte och jag tänkte sitta med även där en stund.

Om en dryg vecka är det världspremiär för IKOS institutionsstyrelse. Kanske är det också första gången någonsin som en institution som ännu inte finns har ett styrelsemöte?

Mycket av höstens arbete handlar om att bygga struktur;  avdelningsstruktur, ledningsstruktur och struktur för verksamhetsstöd.

En av alla rubriker på att-göra-listan handlar om IS; vi ska utse sekreterare, skapa rutin för utskick och publicering av kallelse, handlingar och protokoll. Innan det är klart så kommer vi behöva improvisera lite grann. Till exempel tänkte jag lägga protokollet här på bloggen innan vi har en egen web för IKOS.

Tack alla för goda samtal och trevliga möten i veckan som gått. Nu tar vi helg tycker jag!