Klart med IKOS verksamhetsstöd

Arbetet med förberedelser för IKOS start pågår för fullt på många fronter och allt fler pusselbitar faller på plats. Nu är det klart vilka som kommer att ingå i avdelningen för verksamhetsstöd vid Institutionen för kultur och samhälle, IKOS.

Större delen av verksamhetsstöd tillhör IKOS organisatoriskt. Studievägledarna är även fortsättningsvis del av filosofiska fakulteten organisatoriskt, men arbetar kvar verksamhetsnära som tidigare.
Vem eller vilka som blir kommunikatörer för IKOS är inte helt klart än, vi återkommer inom kort med den informationen.

Namn                                      Befattning               Tjänstgöringsort
Agnes Grisle                             Administratör          Linköping
Anna Martin                             Samordnare            Norrköping
Ann-Charlotte Eriksson         Ekonom                     Linköping
Bitte Palmqvist                         Samordnare              Norrköping
Carina Skoog                              Administratör          Linköping
Christine Erlandsson                Samordnare              Norrköping
Elin Elwin                                  Administratör          Linköping
Eva Rehnholm                           Samordnare            Norrköping
Frida Johansson                       Controller                 Linköping
Gunilla Bygdén                      Administratör          Norrköping
Helen Falck                           Administratör          Linköping
Jenny Axelsson                    Administratör          Linköping
Kristina Hellman                 Administratör          Linköping
Liselotte Boström                Ekonom                     Norrköping
Margareta Clarke                 Administratör          Linköping
Mats Tholander                   Administrativ chef   Norrköping
Monica Wise                        Administratör          Linköping
Ola Hedin                              Ekonom                     Norrköping
Petra Winsa                          HR-partner               Linköping
Sofie Gustavsson                 Administratör          Linköping
Sven-Arne Rejsmar             Tekniker                    Norrköping
Therése Nilsson                   Samordnare           Norrköping
Ulrika Frisk                          Samordnare           Norrköping
Ulrika Sund                          Administratör          Norrköping
Van Ahn Johansson            Ekonom                     Norrköping
Veerle Bergqvist                  Samordnare             Linköping
Åsa Änggård                         HR-partner               Norrköping

Anna Maria Blomgren        Studievägledare       Norrköping
Anna Martin                         Studievägledare       Norrköping
Birgitta Lönning                  Studievägledare       Linköping
Gunilla Christiansen          Studievägledare       Linköping
Jennie Wallin                       Studievägledare       Linköping
Jonas Johansson                 Studievägledare       Norrköping

 

 

Frida Johansson ny controller på IKOS

Frida Johansson har lång erfarenhet av ekonomiarbete och har bland annat jobbat som controller i kommunal verksamhet innan hon började på Linköpings universitet och Institutionen för kommunikation och kultur (IKK) för fyra år sedan. Den 1 januari 2020 tillträder Frida som controller på IKOS.

Som controller kommer Frida att ha ett övergripande ansvar för ekonomifunktionen på IKOS. Ekonomifunktionen, ett team med en controller och fyra ekonomer, ska placeras så att det finns fysisk närhet till ekonomistöd på både campus Valla och i Norrköping.

Frida Johansson, controller på IKOS.

Frida är en del av arbetsgruppen för IKOS och är redan involverad i uppdrag kring ekonomifrågor kopplade till omorganisationen. Hon ser fram mot sin nya roll och ser fördelar med att vara med från allra första början.

– Det är fantastiskt roligt att få vara med att bygga upp något nytt från grunden och sedan få möjlighet att förvalta det, säger Frida Johansson. Det är ett jättearbete som pågår för att rigga allt inför övergången vid årsskiftet med många duktiga medarbetare involverade på olika nivåer. Det ska bli extra roligt att lära känna nya medarbetare, en ny ledning och verksamheter som jag inte jobbat med tidigare.

– Jag ser också fram mot att få fortsätta arbeta med de som funnits med i utvecklingsarbetet på IKK de senaste åren, fortsätter Frida. Ett arbete som har fått många positiva effekter, men som inte hinner slutföras under IKK-flagg.

Men Frida ser även utmaningar med att slå ihop ekonomier och funktioner från olika håll i organisationen. En av dem är att få ihop de olika kulturer och arbetssätt som ska verka tillsammans och att få verksamheterna att hålla en ekonomi i balans även fortsättningsvis.

– Våra ämnesområden står inför vissa svårigheter, som exempelvis vikande söktryck och låg tilldelning av medel, säger Frida. Det är och kommer att förbli en parameter som är viktig att hantera och anpassa verksamheten efter. Jag ser att ekonomifunktionen har en stor roll i att stödja ekonomiansvariga i detta, bland annat genom att bistå med tydliga underlag, uppföljningar och analyser.

Frida ser att hennes tidigare erfarenheter, både från LiU men även från tidigare arbetsplatser kommer att hjälpa henne i hennes nya roll.

– Innan jag började på LiU var jag verksam som bland annat controller inom socialtjänsten i Värnamo kommun, en tid som präglades av förändringsarbete och stora utmaningar, säger Frida. Det var oerhört utvecklande och lärorikt att arbeta med dessa frågor och jag har inte tvekat en sekund på att gå in i samma roll även på LiU. Jag hoppas att mitt lösningsfokus och de erfarenheter jag samlat på mig kan vara till nytta i mitt arbete på IKOS.

Dialoger om IKOS Ledningsråd – påminnelse

 

I samband med att vi inrättar IKOS som ny institution ska vi också etablera en fungerande ledningsstruktur. IKOS kommer att ha ett Ledningsråd där alla avdelningschefer ingår. Vi kommer också att ha ett Forskningsråd, ett Forskarutbildningsråd, ett Grundutbildningsråd och ett Samverkansråd. Det har också uttryckts önskemål om ett gemensamt Doktorandråd för IKOS. Hur sammansättningen i dessa fem råd ska se ut är en öppen fråga. Nu bjuder prefekturen in till en öppen dialog om hur representationen i dessa råd kan se ut, och hur de kan organiseras. Tid, plats och upplägg för dessa dialoger finns i bilagan.

 

Varmt välkomna!

Dialoger om Ledningsstruktur vid IKOS 191010js

Snabblänk till anmälan

IKOS Institutionsstyrelse har en egen bokcirkel!

 

Idag hade IKOS institutionsstyrelse sammanträde i Norrköping. Innan vi skiljdes åt fick alla ledamöter en bok; The Good University av Raewyn Connell. Boken handlar om det goda universitetet, vad som utgör  ett gott universitet och om vilka krafter som utmanar detta goda. Boken handlar också om hur vi gemensamt kan bidra till att universitetet blir en plats för kreativitet, kritik, samhällsengagemang och intellektuell utveckling.

Planen är att vi ska inleda varje IS-möte med en kort reflektion kring ett par kapitel i boken. Den som vill kan lyfta fram något som kändes särskilt tänkvärt eller provocerande, och som har koppling till vår egen vardag inom akademin.  Förhoppningsvis kan detta bli ett sätt för oss att hålla kvar vid frågor som är övergripande och fundamentalt viktiga, men som inte självklart får en egen plats på våra dagordningar.