Handlingar till IKOS institutionsstyrelse den 17/10 2019

 

Nu är handlingarna för IKOS institutionsstyrelsemöte den 17/10 2019 klara. Det är en kort men innehållsrik agenda. Institutionsstyrelsen kommer att få träffa den tillträdande proprefekten samt fatta beslut om avdelningsstruktur och avdelningsnamn. Vi kommer också att diskutera ledningsstruktur inom avdelningarna och IKOS-övergripande ledningsstruktur.

  • Handlingarna till institutionsstyrelsens möte finns här nedan. I handlingarna finns också en information om hur beslutet om avdelningarna kommer att gå till mer i detalj.

  • Om man vill påverka avdelningsnamnen så har man möjlighet att göra det genom en kortfattad enkät. Länken till den finns längst ner.

Så fort avdelningsbeslutet är fattat så kommer jag att ta kontakt med nuvarande avdelningschefer, enhetschefer och studierektorer för att diskutera hur ledningen i respektive avdelning kan se ut. Alla medarbetare är välkomna att höra av sig till mig i denna fråga. Man kan också lämna sina kommentarer i enkäten nedan. Där finns en fråga som handlar om just detta.

 

Dagordning och kallelse IKOS IS 2019-10-17

Bilaga 1 Föregående protokoll

Bilaga 2 IKOS Avdelningsstruktur 191010js

Bilaga 3 Så fattar vi beslut om IKOS avdelningsstruktur

Länk till enkät

3+
Posted in Allmän.