IKOS Avdelningar är inrättade och namngivna

 

Under eftermiddagen har IKOS institutionsstyrelse haft sammanträde i Norrköping. Huvudfrågan var naturligtvis avdelningarna och deras namn. Själva avdelningsindelningen var inte föremål för någon större diskussion; den enda ändring som gjordes i relation till förslaget var att konstvetenskap placeras i samma avdelning som filosofi, historia, religion och tillämpad etik.

När det gällde namnen på avdelningarna var diskussionen mer omfattande. I protokollsutdraget nedan finns alla namn, förkortningar och engelska namn nedtecknade.

Att avdelningarna nu finns på papper är ett första steg. Nu börjar arbetet med att hitta former för arbetet inom varje avdelning. Jag brukar tänka att en bra organisation har rimliga förutsättningar, fungerande strukturer och en trivsam och kreativ arbetsmiljö. Mitt jobb som prefekt kommer handla mycket om det; att skapa goda förutsättningar, att bygga upp tydliga och transparanta strukturer, och att bidra till att IKOS blir en trevlig, kreativ och intellektuellt utvecklande miljö.

Nästa steg i IKOS-arbetet handlar om att utse avdelningschefer som kan hjälpa till i detta arbete. Jag har svårt att säga hur lång tid det kommer att ta innan vi har dessa namn klara, men jag hoppas att vi kan de flesta namn på plats i mitten av november.

 

Protokollsutdrag, beslutspunkt avdelningsstruktur 2.0

 

3+
Posted in Allmän.