Dialoger om IKOS Ledningsråd – påminnelse

 

I samband med att vi inrättar IKOS som ny institution ska vi också etablera en fungerande ledningsstruktur. IKOS kommer att ha ett Ledningsråd där alla avdelningschefer ingår. Vi kommer också att ha ett Forskningsråd, ett Forskarutbildningsråd, ett Grundutbildningsråd och ett Samverkansråd. Det har också uttryckts önskemål om ett gemensamt Doktorandråd för IKOS. Hur sammansättningen i dessa fem råd ska se ut är en öppen fråga. Nu bjuder prefekturen in till en öppen dialog om hur representationen i dessa råd kan se ut, och hur de kan organiseras. Tid, plats och upplägg för dessa dialoger finns i bilagan.

 

Varmt välkomna!

Dialoger om Ledningsstruktur vid IKOS 191010js

Snabblänk till anmälan

Posted in Allmän.