Frida Johansson ny controller på IKOS

Frida Johansson har lång erfarenhet av ekonomiarbete och har bland annat jobbat som controller i kommunal verksamhet innan hon började på Linköpings universitet och Institutionen för kommunikation och kultur (IKK) för fyra år sedan. Den 1 januari 2020 tillträder Frida som controller på IKOS.

Som controller kommer Frida att ha ett övergripande ansvar för ekonomifunktionen på IKOS. Ekonomifunktionen, ett team med en controller och fyra ekonomer, ska placeras så att det finns fysisk närhet till ekonomistöd på både campus Valla och i Norrköping.

Frida Johansson, controller på IKOS.

Frida är en del av arbetsgruppen för IKOS och är redan involverad i uppdrag kring ekonomifrågor kopplade till omorganisationen. Hon ser fram mot sin nya roll och ser fördelar med att vara med från allra första början.

– Det är fantastiskt roligt att få vara med att bygga upp något nytt från grunden och sedan få möjlighet att förvalta det, säger Frida Johansson. Det är ett jättearbete som pågår för att rigga allt inför övergången vid årsskiftet med många duktiga medarbetare involverade på olika nivåer. Det ska bli extra roligt att lära känna nya medarbetare, en ny ledning och verksamheter som jag inte jobbat med tidigare.

– Jag ser också fram mot att få fortsätta arbeta med de som funnits med i utvecklingsarbetet på IKK de senaste åren, fortsätter Frida. Ett arbete som har fått många positiva effekter, men som inte hinner slutföras under IKK-flagg.

Men Frida ser även utmaningar med att slå ihop ekonomier och funktioner från olika håll i organisationen. En av dem är att få ihop de olika kulturer och arbetssätt som ska verka tillsammans och att få verksamheterna att hålla en ekonomi i balans även fortsättningsvis.

– Våra ämnesområden står inför vissa svårigheter, som exempelvis vikande söktryck och låg tilldelning av medel, säger Frida. Det är och kommer att förbli en parameter som är viktig att hantera och anpassa verksamheten efter. Jag ser att ekonomifunktionen har en stor roll i att stödja ekonomiansvariga i detta, bland annat genom att bistå med tydliga underlag, uppföljningar och analyser.

Frida ser att hennes tidigare erfarenheter, både från LiU men även från tidigare arbetsplatser kommer att hjälpa henne i hennes nya roll.

– Innan jag började på LiU var jag verksam som bland annat controller inom socialtjänsten i Värnamo kommun, en tid som präglades av förändringsarbete och stora utmaningar, säger Frida. Det var oerhört utvecklande och lärorikt att arbeta med dessa frågor och jag har inte tvekat en sekund på att gå in i samma roll även på LiU. Jag hoppas att mitt lösningsfokus och de erfarenheter jag samlat på mig kan vara till nytta i mitt arbete på IKOS.

Posted in Allmän.