IKOS Avdelningar är inrättade och namngivna

 

Under eftermiddagen har IKOS institutionsstyrelse haft sammanträde i Norrköping. Huvudfrågan var naturligtvis avdelningarna och deras namn. Själva avdelningsindelningen var inte föremål för någon större diskussion; den enda ändring som gjordes i relation till förslaget var att konstvetenskap placeras i samma avdelning som filosofi, historia, religion och tillämpad etik.

När det gällde namnen på avdelningarna var diskussionen mer omfattande. I protokollsutdraget nedan finns alla namn, förkortningar och engelska namn nedtecknade.

Att avdelningarna nu finns på papper är ett första steg. Nu börjar arbetet med att hitta former för arbetet inom varje avdelning. Jag brukar tänka att en bra organisation har rimliga förutsättningar, fungerande strukturer och en trivsam och kreativ arbetsmiljö. Mitt jobb som prefekt kommer handla mycket om det; att skapa goda förutsättningar, att bygga upp tydliga och transparanta strukturer, och att bidra till att IKOS blir en trevlig, kreativ och intellektuellt utvecklande miljö.

Nästa steg i IKOS-arbetet handlar om att utse avdelningschefer som kan hjälpa till i detta arbete. Jag har svårt att säga hur lång tid det kommer att ta innan vi har dessa namn klara, men jag hoppas att vi kan de flesta namn på plats i mitten av november.

 

Protokollsutdrag, beslutspunkt avdelningsstruktur 2.0

 

Handlingar till IKOS institutionsstyrelse den 17/10 2019

 

Nu är handlingarna för IKOS institutionsstyrelsemöte den 17/10 2019 klara. Det är en kort men innehållsrik agenda. Institutionsstyrelsen kommer att få träffa den tillträdande proprefekten samt fatta beslut om avdelningsstruktur och avdelningsnamn. Vi kommer också att diskutera ledningsstruktur inom avdelningarna och IKOS-övergripande ledningsstruktur.

  • Handlingarna till institutionsstyrelsens möte finns här nedan. I handlingarna finns också en information om hur beslutet om avdelningarna kommer att gå till mer i detalj.

  • Om man vill påverka avdelningsnamnen så har man möjlighet att göra det genom en kortfattad enkät. Länken till den finns längst ner.

Så fort avdelningsbeslutet är fattat så kommer jag att ta kontakt med nuvarande avdelningschefer, enhetschefer och studierektorer för att diskutera hur ledningen i respektive avdelning kan se ut. Alla medarbetare är välkomna att höra av sig till mig i denna fråga. Man kan också lämna sina kommentarer i enkäten nedan. Där finns en fråga som handlar om just detta.

 

Dagordning och kallelse IKOS IS 2019-10-17

Bilaga 1 Föregående protokoll

Bilaga 2 IKOS Avdelningsstruktur 191010js

Bilaga 3 Så fattar vi beslut om IKOS avdelningsstruktur

Länk till enkät