Lars Jämterud ny proprefekt på IKOS!

 

I april i år utsågs Ann-Kari Sundberg till proprefekt för IKOS för år 2020. Sedan dess har hon fått ett annat uppdrag och kommer därför inte att följa med oss till IKOS. Med anledning av detta fick tre personer – Anita Johansson, Per-Anders Forstorp och Karin Mårdsjö Blume – i uppdrag att ta in nomineringar till ny proprefekt och ta fram ett förslag som överlämnas till rektor.

Rekryteringen är nu avslutad och rektor har efter förankring hos LSG och CSG och information i institutionsstyrelsen beslutat att förordna universitetsadjunkt Lars Jämterud till förste proprefekt vid IKOS för tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december 2020.

Lars hade ett mycket starkt stöd bland de nomineringar som kommit in. Han har en lång erfarenhet av att arbeta med grundutbildningsfrågor och har haft en rad förtroendeuppdrag och ledningsfunktioner under de senaste åren.  Han har arbetat som studievägledare och studierektor, sitter i filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd, och har varit chef på enheten för Engelska, samt avdelningschef på IKK:s största avdelning – Språk och Litteratur.  Alla denna erfarenhet kommer att komma mycket väl till pass när han nu får det övergripande ansvaret för  grundutbildningsfrågorna inom IKOS.

Själv ser jag oerhört mycket fram emot samarbetet med Lars. Under uppbyggnaden av IKOS har jag lärt känna Lars som en trygg, strukurerad, reflekterande och handlingskraftig chef med ett stort engagemang i såväl forskning som grundutbildning. Varmt välkommen till prefekturen, Lars!

 

Posted in Allmän.