Välkommen som avdelningschef på Akademisk svenska, Per Simfors

 

 

Per Simfors har utsetts till avdelningschef på Avdelningen för Akademisk svenska, som är en av IKOS nybildade avdelningar. Per är lektor i Tyska och har haft flera chefsuppdrag – för Svenska för utländska studerande samt Svenska, flerspråkighet och kommunikation. Per har under flera år  engagerat sig i Erasmusprogrammets strategiska partnerskap inom högre utbildning och har genom detta skapat ett brett internationellt nätverk. Han har också varit drivande inom projektet Korta vägen – en utbildning som ges av LiU på uppdrag av Arbetsförmedlingen, och som erbjuder en snabbare väg till arbetsmarknaden eller fortsatta studier för utländska akademiker.

Avdelningen för Akademisk svenska är en ny avdelning som får i uppdrag att fungera som en kvalificerad, fakultetsövergripande resurs som kan stärka svenska och internationella studenter och medarbetare i deras förmåga att skriva och tala i akademiska sammanhang. Under 2020 kommer avdelningen att få i uppdrag att undersöka hur andra lärosäten i Sverige arbetar med språkstödjande insatser samt med akademiskt skrivande och språkutveckling. Avdelningen kommer också att uppmuntras att utarbeta förslag på nya kurser inom området muntlig och skriftlig framställning, akademiskt skrivande och språkutveckling. Vi är många som ser fram emot att följa och stödja avdelningens utveckling. Mer information kommer så småningom.

Välkommen Per – och Akademisk svenska!

Posted in Allmän.