IKOS har ett nytt Doktorandråd, Grundutbildningsråd och Samverkansråd

 

I måndags hade institutionsstyrelsen sitt tredje möte för hösten. Protokollet läggs ut så snart det är justerat, men redan nu kan vi berätta att styrelsen beslutade att inrätta ett doktorandråd, ett samverkansråd och ett grundutbildningsråd.

Doktorandrådet kommer att bestå av representanter från alla sju forskarutbildningarna vid IKOS. Stefan Jonsson, proprefekt för forskning, kommer att kalla till ett första möte efter årsskiftet. Samverkansrådet kommer att bestå av prefekten och av medarbetare som på olika sätt är involverade i frågor om samverkan. Rådet kommer att fungera som ett rådgivande organ till prefektur och styrelsen i samverkansfrågor. Grundutbildningsrådet kommer att hantera grundutbildningsfrågor vid institutionen. Inledningsvis kommer det att bestå av studierektorer och ämnesrepresentanter vid IKOS, och Lars Jämterud som är proprefekt för grundutbildning kommer att vara  ordförande.

 

 

Posted in Allmän.