Vi rekryterar Forskningskommunikatör inom humaniora och samhällsvetenskap

 

Inom IKOS kommer vi att arbeta på olika sätt med att stärka humanioras och samhällsvetenskapens roll i samhället. Detta handlar både om att stå upp för ett tydligt bildningsideal, och om att bidra till en öppen, demokratisk, reflekterande och välinformerad samhällsdebatt.

Som ett led i detta jobbar vi just nu med att rekrytera en forskningskommunikatör till IKOS, som kan fungera som ett stöd till IKOS ledning samt forskare och lärare i kommunikationsfrågor. Den vi letar efter har ett stort intresse för och kunskap inom humaniora och samhällsvetenskap, och har  erfarenhet av att arbeta med olika kommunikationsvägar – till exempel text, film, webb, sociala medier och poddar.

Forskningskommunikatören kommer att vara anställd vid den centrala Kommunikations- och marknadsavdelningen, och ha sin placering vid IKOS i Norrköping.

Sprid gärna annonsen i era nätverk!

 

Posted in Allmän.