Protokollet från senaste IS-mötet finns här

 

Här kommer protokollet från IKOS institutionsstyrelsemöte den 18 november. Här kan man läsa om våra nya råd; Samverkansråd, Doktorandråd och Grundutbildningsråd.

Nästa IS-möte är ett extrainsatt möte den 27 november, då vi ska anta budget för hela IKOS, samt verksamhetsplan och handlingsplan för 2020-2022. Mötet äger rum på Valla (B-huset, Diskuteket), med möjlighet att vara med via länk/Teams.

 

IKOS_IS_protokoll 2019-3

Posted in Allmän.