IKOS har en budget och en handlingsplan

 

 

Igår hade institutionsstyrelsen ett extra möte för att behandla budget för 2020. Arbetet med att ta fram budgeten har varit krävande på många sätt. ISV har delats upp i tre delar, så där har man jobbat med tre separata budgetar. Margareta Andersson har gett oss ISV-delarna i IKOS budget. På ISAK har Ola Hedin skött budgetarbetet, och på IKK har Frida Johansson och Ann-Charlotte Eriksson gjort detsamma. Parallellt med detta har Frida Johansson har skött arbetet med att foga samman alla delar till en gemensam budget. Detta har i sig också varit en utmaning; Fyra institutioner , 18 avdelningar/enheter och tre verksamhetsstöd har fogats samman och blivit en institution, nio avdelningar och ett gemensamt VS.

Protokollet är inte justerat, men läggs ut så snart det är klart. I korthet godkände IS budgeten, med tillägget att den måste revideras i januari, och att prefekt och controller får i uppgift att hämta in mer information om de ekonomiska förutsättningarna för delar av verksamheten. Detta står det mer om i protokollet.

 

Vi har också antagit en handlingsplan för 2020. Denna är mycket kortfattad och går i stora drag ut på att vi under 2020 kommer att ägna oss åt att bygga strukturer; vi ska forma ledningsgrupp, ledningsråd, fördela ansvar och roller i vår nya organsiation. Mål och strategier när det gäller kärnverksamhetens innehåll kan vi börja jobba med först när avdelningschefer och ledningsfunktioner är klara!

När Handlingsplanen är inlämnad till universitetsförvaltningen så lägger jag upp den här på bloggen.

Posted in Allmän.