God Jul & Gott Nytt År!

 

Nu är det bara några dagar kvar innan vi kan ta en välförtjänt julledighet. Hösten har varit intensiv för alla, men vissa har haft en arbetsbelastning utöver det normala. Här tänker jag dels på de medarbetare inom verksamhetsstödet som utöver sina ordinarie jobb i sina ordinarie institutioner också varit med och byggt upp en helt ny struktur runt IKOS. Jag tänker på de medarbetare som haft dubbla och ibland tredubbla ledningsansvar, och jag tänker på de medarbetare som varit oroliga för den egna verksamhetens framtid. Ni alla har gjort ett alldeles fantastiskt jobb och det har varit en glädje att få lära känna er under höstens uppbyggnadsarbete.

När vi ses igen på andra sidan årsskiftet så är det i en helt ny organisation. Vissa av oss kommer att ingå i helt nya avdelningar med nya chefer och nya arbetskamrater. För andra blir mycket sig likt.

För min egen del signalerar tolvslaget på nyårsnatten att IKOS träder i kraft, och att jag blir prefekt på riktigt. Det är ett uppdrag jag går in i med känslor av glädje, ansvar och tillförsikt. Jag ser också fram emot samarbetet med proprefekterna Lars Jämterud och Stefan Jonsson, med IKOS ledningsgrupp och med avdelningscheferna som finns listade här nedan. Vårt och hela IKOS uppdrag, som jag ser det, är att bidra till en klokare, mer reflekterande och kreativ värld, där estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv har en självklar och framträdande plats!

 

God Jul & Gott Nytt År!

/Josefina

 

IKOS Ledningsgrupp

Josefina Syssner, Lars Jämterud, Stefan Jonsson (prefektur), samt Mats Tholander (administrativ chef), Frida Johansson (controller), Petra Winsa och Åsa Änggård (HR-partners), Sofie Gustafsson (Ledningssamordnare)

 

IKOS Ledningsråd

Akademisk svenska (AKS)

Per Simfors

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)

Martin Klinthäll

Filosofi, historia, konst och religion (FHKR)

 Kjell O Lejon

Kommunikation, litteratur och svenska (KLS)  

Elisabeth Zetterholm

Kultur, samhälle, form och medier (KSFM)

Bodil Axelsson

Etnicitet och migration (Remeso)

Branka Likic-Brboric

Socialt arbete (SA)

Karin Osvaldsson Cromdal

Språk, interaktion och professionell kommunikation (SIP)

Julien Renard

Åldrande och social förändring (ASC)

Andreas Motel-Klingebiel

Verksamhetsstöd (VS)

Mats Tholander

 

 

Slöjden blir kvar på IKOS!

 

Idag kom så beslutet som många av oss väntat på hela hösten. Slöjdverksamheten blir kvar inom Linköpings universitet och blir alltså en viktig del av IKOS verksamhet framöver. Rektor ställer sig bakom Utbildningsvetenskaps styrelses beslut att fortsätta bedriva slöjdverksamhet. Beslutet innebär att

* Distansutbildning med campusförlagda dagar i slöjd har högt söktryck och kommer att fördubblas med antagning både höst och vår, från och med våren 2020

* Den vetenskapliga grunden bör utvecklas mot en livaktig forskningsmiljö inom slöjd

* Slöjdämnet i ämneslärarprogrammet avvecklas i sin nuvarande form. Men målsättningen är att man ska kunna läsa till ämneslärare i slöjd även i fortsättningen. Exakt hur det ska utformas beslutas under våren 2020.

Länk till nyheten här!

Nu är avdelningscheferna klara – vad blir nästa steg?

 

Nu har alla IKOS avdelningar en alldeles egen avdelningschef. Vissa av cheferna fortsätter på tidigare uppdrag, andra är helt nya. Vissa av avdelningarna har funnits i tjugo år, andra är helt nya. Det ska bli väldigt roligt att få följa och stödja avdelningscheferna i deras arbete!

Många undrar vad som händer härnäst. Här kommer ett kortfattat svar på den frågan:

  1. Just nu har jag inledande samtal med alla avdelningschefer. Här ringar vi in vilka verksamheter som ingår i avdelningen och – inte minst – vilka andra nyckelfunktioner som finns i densamma. Exempel på nyckelfunktioner är ämnesrepresentanter, studierektorer, forskningsledare, programansvariga och liknande.
  2. Efter dessa samtal kommer avdelningschferna att bjuda in nyckelpersonerna på sin avdelning till ett uppstartsmöte. På dessa möten kommer vi att prata om hur själva understrukturen under avdelningschefen kan se ut. Vem har ansvar för kvalitetsfrågor, för bemanning, för studentkontakter etc. Dessa möten kommer att hållas i januari.
  3. Den 17/1 2020 har IKOS sitt första Ledningråd. I ledningsrådet ingår samtliga avdelningschefer. Vårt första möte är ett heldagsmöte där vi ska lära känna varandra, sätta ord på våra ledningsuppdrag, och dra upp riktlinjerna för hur vi vill arbeta tillsammans under 2020.

Utöver detta händer naturligtvis väldigt mycket annat samtidigt – både stort och smått. Fortsättning följer…

//Josefina

Välkommen som avdelningschef på Språk, interaktion och professionell kommunikation, Julien Renard

 

I dagarna har rektor fattat ett beslut som innebär att Fackspråk kommer att tillhöra Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) även efter årsskiftet. Det innebär att Fackspråk inte blir en del av IKOS efter nyår. Det betyder också att Avdelningen för Språk, interaktion och professionell kommunikation (SIP) blir något annorlunda. Avdelningen kommer att bestå av ämnena Engelska, nuvarande Moderna språk, samt de medarbetare inom forskningsmiljön Språk och Kultur, som har en inriktning mot interaktionsstudier.

Nu har det blivit klart att Julien Renard (bilden) blir avdelningschef för SIP. Julien är språkvetare, anställd som adjunkt och har tidigare varit studierektor för franska och därefter chef för enheten för moderna språk.  Huvudämnet i Juliens examen är  didaktik med inriktning mot franska som andraspråk. Här på LiU har Julien främst undervisat i grammatik – både inom lärarutbildningen och inom de internationella programmen Affärsjuridik med Europainriktning och Internationella civilekonomprogrammet. Han har också undervisat i fransk kultur/realia och i kommunikativ franska.

Flera av medarbetarna inom SIP kommer att vara engagerade i utvecklingen av Professionsspråk – tillsammans med medarbetare från Fackspråk och svenskämnet. Uppdraget att utveckla Professionsspråk påverkas alltså inte av att Fackspråk kommer att tillhöra IEI efter årsskiftet.

Välkommen till IKOS, Julien och SIP!