Välkommen som avdelningschef på Språk, interaktion och professionell kommunikation, Julien Renard

 

I dagarna har rektor fattat ett beslut som innebär att Fackspråk kommer att tillhöra Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) även efter årsskiftet. Det innebär att Fackspråk inte blir en del av IKOS efter nyår. Det betyder också att Avdelningen för Språk, interaktion och professionell kommunikation (SIP) blir något annorlunda. Avdelningen kommer att bestå av ämnena Engelska, nuvarande Moderna språk, samt de medarbetare inom forskningsmiljön Språk och Kultur, som har en inriktning mot interaktionsstudier.

Nu har det blivit klart att Julien Renard (bilden) blir avdelningschef för SIP. Julien är språkvetare, anställd som adjunkt och har tidigare varit studierektor för franska och därefter chef för enheten för moderna språk.  Huvudämnet i Juliens examen är  didaktik med inriktning mot franska som andraspråk. Här på LiU har Julien främst undervisat i grammatik – både inom lärarutbildningen och inom de internationella programmen Affärsjuridik med Europainriktning och Internationella civilekonomprogrammet. Han har också undervisat i fransk kultur/realia och i kommunikativ franska.

Flera av medarbetarna inom SIP kommer att vara engagerade i utvecklingen av Professionsspråk – tillsammans med medarbetare från Fackspråk och svenskämnet. Uppdraget att utveckla Professionsspråk påverkas alltså inte av att Fackspråk kommer att tillhöra IEI efter årsskiftet.

Välkommen till IKOS, Julien och SIP!

 

3+
Posted in Allmän.