Slöjden blir kvar på IKOS!

 

Idag kom så beslutet som många av oss väntat på hela hösten. Slöjdverksamheten blir kvar inom Linköpings universitet och blir alltså en viktig del av IKOS verksamhet framöver. Rektor ställer sig bakom Utbildningsvetenskaps styrelses beslut att fortsätta bedriva slöjdverksamhet. Beslutet innebär att

* Distansutbildning med campusförlagda dagar i slöjd har högt söktryck och kommer att fördubblas med antagning både höst och vår, från och med våren 2020

* Den vetenskapliga grunden bör utvecklas mot en livaktig forskningsmiljö inom slöjd

* Slöjdämnet i ämneslärarprogrammet avvecklas i sin nuvarande form. Men målsättningen är att man ska kunna läsa till ämneslärare i slöjd även i fortsättningen. Exakt hur det ska utformas beslutas under våren 2020.

Länk till nyheten här!

4+
Posted in Allmän.