Möten med IKOS verksamhetsstöd

 

Under de kommande veckorna har vi planerat in flera möten för medarbetarna inom verksamhetsstödet. Syftet med mötena är att få en avstämning av nuläget, att lära känna varandra i den nya organisationen och att börja ett samtal om hur vi ska samarbeta med varandra i olika funktioner. Hur IKOS rutiner och processer ska se ut inom verksamhetsstödet är långt ifrån klart. Jobbet har bara börjat och vi kommer att behöva hjälpas åt att leta oss fram till arbetssätt som fungerar i de olika verksamheterna.

  • Administratörer och samordnare inom grund- och forskarutbildning, Linköping: 4 februari kl. 13-15 i ”IKK:s bibliotek”, Key.
  • Administratörer och samordnare inom avdelningar, grund- och forskarutbildning, Norrköping: 24 februari kl. 13-15, Diskursen, Kopparhammaren 7.
  • Ekonomgruppen: 10 februari kl. 12- 15 i Tvärsnittet, Kopparhammaren 7, Norrköping.
  • HR-gruppen: 21 januari, Key.
  • Övergripande verksamhetsstöd: 29 januari kl.13-15, Diskursen, Kopparhammaren 7, Norrköping.

Hör av dig till Sofie (sofie.gustafsson@liu.se) om du jobbar på avdelningen för VS och inte fått inbjudan till något av mötena ovan så att vi kan rätta till eventuella fel.

Varmt välkomna!

 

 

 

Var hittar man prefekterna?

 

Nu har vi varit en gemensam institution i snart en månad och än har bildandet av IKOS inte genererat några större fysiska omflyttningar. Några saker kan dock vara bra att känna till. Josefina Syssner som är prefekt har än så länge kvar sitt tidigare arbetsrum i plan 3, Kopparhammaren 7, Norrköping. Stefan Jonsson, proprefekt för forskning, behåller också sitt arbetsrum i Kåkenhus, Ingång 33, Rum 1519. Däremot har Lars Jämterud, proprefekt för grundutbildning, flyttat. Honom finner man numera i rum 4422 i Key, Linköping. Som ni ser på bilden nedan så är Lars i Norrköping på måndagar, i samband med att vi har våra ledningsgruppsmöten. I rummet intill Lars rum finns det såkallade prefektrummet. Här har Josefina och Stefan sin arbetsplats de dagar de är i Linköping.

Välkomna förbi och hälsa på!

 

 

 

Övergång till ny institution – information om IT del 3 (så byter du besöksadress i MinIT)

 

Några medarbetare har bytt kontor i samband med övergången till IKOS. Då är det viktigt att rätt besöksadress finns registrerad i MinIT.

 

Guide för att Registrera korrekt besöksadress i MinIT

 

1.      Logga in på Min-IT (https://minit.liu.se)

2.      Klicka på “Mina uppgifter

3.      Editera er besöksadress är korrekt genom att klicka på pennan (nedre vänstra hörnet)

 

Hälsningar

Lars Kjellin, LiU IT

Övergång till ny institution – information om IT del 2 (så byter du e-postsignatur)

 

I och med övergången till IKOS så ska alla medarbetare byta adress och tillhörighet i e-postsignaturer och på vår web. Det gör ni enligt beskrivning nedan.

(Till Windowsdatorer som är anslutna till LiU:s AD-system distribueras LiU:s e-postsignaturer över nätet. Det sker när datorn nyinstalleras eller om det kommer en ny version av signaturen. Om du inte hittar dem i din signaturlista, kan du få dem installerade via nätet. Kontakta i så fall LiU-IT Helpdesk)

GÖR SÅ HÄR:

1. Skapa ett nytt e-postmeddelande i Outlook. Klicka på menyknappen signatur och välj ”Signaturer…” längst ned för att redigera signaturerna. Välj en signatur i listan så kan du redigera den i fältet under.

 

2. Ändra alla uppgifter till dina egna. Använd ej förkortningar.  Om du har en kombinationstjänst  (t.ex. landsting – LiU) är det befattningen på LiU du ska skriva i signaturen. Har du en delad anställning inom LiU använd en signatur på respektive tjänst.
Gruppera siffrorna i dina telefonnummer (obs, endast tjänstenummer) enligt standard ur Myndigheternas skrivregler:

013-28 12 34 (inte: 013-28 1000)

070-123 45 67

+46 11 12 34 56 för internationella kontakter

Länk till webbsida

Om du vill lägga till en länk till en webbsida på LiU (t.ex. inst/avd/fakultet/ personlig sida), se till att den är kort och enkel att läsa,
www.liu.se/iei (inte: http://www.liu.se/iei/?l=sv)

 

3. Välj den aktuella signaturen (svensk eller engelsk beroende på det språk du oftast kommunicerar på) som standard i menyerna till höger så kommer de användas i alla nya mail.

 

4. Välj en textbaserad signatur som standardsignatur för svar och vidarebefordringar i menyn till höger. När du besvarar ett brev kommer denna signatur användas. Den passar även bra för epost utan textformatering, där man inte kan använda bilder.

 

 

Hälsningar Lars Kjellin, LiU IT

Övergång till ny institution – information om IT del 1

 

Hej,

 

Lars Kjellin heter jag och är chef för det nära IT-stödet i Norrköping. Jag och min grupp som hjälp er som sitter i Norrköping med ärenden som vårt kundcenter inte kan hjälpa er med via telefon. Jag har också kontakt med IKOS ledningsgrupp och stöttar i frågor som är av övergripande IKOS-karaktär.

Om någon av er har problem i samband med övergången till IKOS ska kontakten precis som i andra ärenden gå via kundcentret tel 2828 eller via beställningsformulären i http://LiUDesk.liu.se. På Valla finns även en Servicepunkt på entréplan i B-huset, vid ingång 27, som man kan gå till med akuta problem. Det är alltid bemannat och öppet på vardagar mellan kl 9-11 och 13-15.

Vi som jobbar med det nära IT-stödet i Norrköping är:

Lars Kjellin (chef), Maria Eriksson, Jafar Asadi, Lennart Svensson, Hamid Gharakhani, Slave Saveski, Alexander Saveski (tekniker)

Och på Valla är det:

Andreas Göransson (chef), Ulf Frykman, Fredrik Gustafsson, Erik Joelsson, Haris Lagumdzija, Markus Levin, Justin Nichols, Peter Nordgren, Jirasuda Nygren, Goran Rakic, Jenny Rydén, Gustaf Strand, Stefan Åström, Per Joelsson (tekniker)

Hälsningar Lars